Pozvánka na seminář Závažné choroby révy vinné, jejich význam a výskyt v ČR

24. 3. 2022

Pozvánka na seminář Závažné choroby révy vinné, jejich význam a výskyt v ČR

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský srdečně zve na odborný seminář konaný dne 12. 4. 2022 v Louckém klášteře ve Znojmě. 

Cílem semináře je seznámit odbornou vinařskou veřejnost s výstupy celoplošného průzkumu chorob révy vinné, provedený inspektory ÚKZÚZ v průběhu září r. 2021.

Výsledky shrnují data z 50 vinic Jihomoravského kraje (vinařské podoblasti znojemské, mikulovské a částečně slovácké). Průzkum byl financován z Národního akčního plánu MZe k bezpečnému používání pesticidů v ČR. Jeho realizace proběhla ve spolupráci ÚKZÚZ a Ústavu genetiky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.

Celý projekt byl primárně zaměřen na komplex houbových patogenů způsobujících choroby kmínků révy (GTD, zejm. syndrom ESCA). Současně byl proveden průzkum i na původce stolburu a dále na karanténní škodlivé organismy: původce zlatého žloutnutí révy vinné – Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP), na původce virových onemocnění TRSV a ToRSV a bakterii Xylella fastidiosa.

Součástí semináře budou i výsledky z monitoringu rezervoárových plevelných hostitelských rostlin a potenciálních hmyzích přenašečů GFDP a fytoplazmy stolburu.

Nebudou chybět ani aktuální informace z pokusů a vědy a výzkumu.  Mendelu, kteří mimo jiné seznámí posluchače s výstupy projektu na moderní metody precizního vinohradnictví a jak je možné uplatnit drony při ochraně proti zmiňovaným chorobám.

V závěru prvního bloku budou prezentovány výstupy pokusů ÚKZÚZ zaměřených na účinnost různých metod ochrany proti komplexu houbových chorob.

Druhý blok semináře bude věnován problematice nově potvrzeného zlatého žloutnutí révy, možnostem jeho přenosu a ochrany a souvisejícím opatřením k zamezení dalšího šíření.
Podrobné informace brzy zveřejníme.

V případě zájmu prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Seminář je zdarma, drobné občerstvení zajištěno.

Těšíme se na setkání.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ