Pozvánka na AKTIV K OCHRANĚ RÉVY VINNÉ „POLNÍ KÁZÁNÍ“

18. 6. 2019

Pozvánka na AKTIV K OCHRANĚ RÉVY VINNÉ „POLNÍ KÁZÁNÍ“

Moravín, svaz moravských vinařů pro své členy, zájemce z řad vinařů a vinařskou veřejnost pořádá a srdečně zve na "Polní kázání", které proběhne 2. července od 9 hodin ve Vinařství Holánek v Ivani. úterý, 2. července 2019 v 9.00 hod.
VINAŘSTVÍ HOLÁNEK, Vinařský dvůr na faře, IVAŇ

Program:
- Současný stav výskytu chorob a škůdců ve vinicích,
doporučená ochrana révy vinné - školení v terénu, prohlídka mladé výsadby vinic
Ing. Petr Ackermann, Brno
- Aktuální ochrana vinic
Ing. Drahomíra Musilová, BASF, Praha
- diskuse

Prezence: od 8.30 hod. ve Vinařském domě na faře v Ivani (www.vinarskydvurnafare.cz),
přednáška na aktuální téma, následně školení ve vinici.

Vložné: členové Moravínu 30,-- Kč, ostatní zájemci 50,-- Kč.

Odborný garant za Moravín Vladimíra Seidlová a Ing. Hynek Holánek

Těšíme se na Vaši účast a srdečně zveme.

Za výbor Moravínu
Vladimíra Seidlová