Použití glyfosátu schváleno na dalších 10 let

21. 11. 2023

Použití glyfosátu schváleno na dalších 10 let

Evropská komise oznámila, že prodlouží schválení herbicidní účinné látky glyfosát o dalších deset let. Odkazuje přitom na hodnocení evropských orgánů, které přezkoumaly několik tisíc studií o účinné látce. Neshledali dostatečné důvody, proč by tak nemělo být.

V posledních měsících se intenzivně diskutuje o prodloužení povolení. Při několika pokusech nebyla v orgánech EU nalezena většina pro nebo proti prodloužení. Rozhodnutí je proto nyní na Evropské komisi. Vyplývá to z posouzení účinné látky Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA).

Používání účinné látky bude v příštích deseti letech podléhat přísnějším pravidlům než doposud. Glyfosát se například v Rakousku nesmí používat na žádné plodiny, které se přímo používají k výrobě potravin nebo krmiv, a toto omezení má nyní platit v celé Evropě. Kromě toho jsou přísněji regulovány aplikační dávky a počet žádostí. Členské státy jsou i nadále odpovědné za vnitrostátní povolování přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku glyfosát, jakož i za další přísnější omezení.

Na mezinárodní úrovni vyvolává prodloužení povolení rozdílné názory. COPA-COGECA, zastřešující organizace zemědělství v EU, rozhodnutí Komise vítá, neboť zemědělci v Evropě by byli na této účinné látce závislí. Stejně tak další organizace považují vědecky podložené rozhodnutí Evropské komise za důležitý signál. Organizace na ochranu životního prostředí naopak schválení vehementně kritizují, vidí v něm nebezpečí pro lidi i životní prostředí. Global 2000 ve své tiskové zprávě hovoří o "trestuhodném zanedbání principu předběžné opatrnosti EU" a vyzývá k úplnému zákazu této účinné látky. Ekologické organizace se odvolávají na nové, znepokojivé studie, které nebyly zahrnuty do hodnocení orgánů EU, a také na nedostatky v údajích, na které orgány EU rovněž upozorňovaly.

Komise zatím pouze oznámila svůj záměr obnovit povolení glyfosátu. Formální obnovení schválení musí proběhnout do 15. prosince 2023, do té doby je stávající schválení stále platné.