Petice proti návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína

3. 5. 2023

Petice proti návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína

Zásadně nesouhlasíme se záměrem Ministerstva financí ČR zavést nenulovou spotřební daň z tichého vína. Vyzýváme tímto širokou veřejnost, aby tuto petici svým podpisem podpořila.

S odkazem na zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním je jediná možná forma petice písemná, níže proto uvádíme postup jak ji podpořit.

 

Informace pro jednotlivce:

Stáhněte si níže vloženou petici v souboru pdf. Tuto si OBOUSTRANNĚ vytiskněte (na 1. lícové stránce text petice, na 2. rubové stránce podpisový arch). Do petice vyplňte požadované údaje (jméno, příjmení, bydliště) a petici podpepište. Současně nabídněte místo k podpisu ve vašem okolí osobám, kteří s ní souhlasí. Originál této listiny pak pošlete co nejdříve na adresu Svazu vinařů České republiky, z. s., Žižkovská 1230, Velké Bílovice, 691 02. 

Případně podepište na podpisovém místě ve vinařských potřebách - prodejny BS vinařské potřeby, Lipera a Vinařský ráj.

Další podpisová místa postupně aktualizujeme zde: Vinařství Volařík, Vinařství SONBERK, Vinotéka za obecňákem Vranovice, Vinotéka u Svatého Mikuláše, Vinařství BALOUN, LÁHVE:, Zámecké Vinařství Bzenec, DOBRÝ DEN s kurýrem, Korek Mikulov, Ampelos... & vinařské víkendové akce: Valtické vinné trhy, Májové otevřené sklepy – Víno z Velkých Pavlovic, XI. Čejkovická vinná stezka –  Víno z Čejkovic, Májová výstava vín & Hustopečská pečeť, Svatogothardské vinařské slavnosti 2023 – Dolní Kounice... 

Informace pro zřízení podpisového místa:

Máte-li zájem zřídit podpisové místo na vaší akci (otevřené sklepy, výstava vín a další), pak si stáhněte níže vloženou petici v souboru pdf a také plakát k označení podpisového místa (vyberte si pro vás vhodnou verzi - formát A3, resp. A4). Soubor petice OBOUSTRANNĚ vytiskněte (na 1. lícové stránce text petice, na 2. rubové stránce podpisový arch) v množstí očekávaných podpisů. Text petice vyvěste na vhodném místě na vaší akci spolu s označením podpisového místa pro seznamení s peticí a na stůl dejte k podpisu petiční arch. Do petice je nutno vždy vyplit požadované údaje (jméno, příjmení, bydliště) a petici podepsat. Originály podepsaných listin pak pošlete co nejdříve na:

  • adresu Svazu vinařů České republiky, z. s., Žižkovská 1230, Velké Bílovice, 691 02
  • nebo odevzdejte na sběrné (podpisové místo) vinařských potřeb - Prodejny BS vinařské potřeby, Lipera a Vinařský ráj.
  • AKTUÁLNÍ STAV nahlašujte prostřednictvím tohoto formuláře.

Petiční arch může jednotlivec podepsat na jakémkoliv podpisovém místě, avšak pouze jedenkrát od jedné osoby. 

Informace o e-petici

Aby byla petice peticí ve smyslu petičního zákona, musí jí podporující osoby podepsat. Klasická elektronická (online) petice, kterou osoby „podepisují“ pouze elektronickým zadáním svého jména, příjmení a bydliště a kontaktních údajů (př. e-mail), peticí ve smyslu petičního zákona není. K podepisování ve smyslu zákona nedochází. To ale neznamená, že nemá smysl takovou petici „podepsat“. Hlavním cílem petice je totiž upozornit na problém, který mají státní orgány řešit. 

Přestože preferujeme písemnou formu podpisu, e-petici můžete podepsat zde.

Případné dotazy na telefonu 606 743 231, nebo mailu martin.pucek@svcr.cz

Ke stažení:

Informace ke komunikaci na sociálních sítích

Níže také naleznete podklady pro další komunikaci petice mezi vaše okolí a sociální sítě. Umístěte na ně informace o tom, že je náš obor v ohrožení. V souborech níže najdete formáty:

  • Čtverec – pro příspěvek na Instagramu
  • Facebook cover – pro správný formát vaší úvodní fotky
  • Facebook post – pro příspěvek na váš facebookový profil
  • Profilový obrázek – údernější, černo-červená varianta pro vaše profilové fotky

Ke každé vložené fotografii, přidejte informaci, že petice je k nalezení na všech frekventovaných vinařských akcích, místa se neustále rozšiřují, a že je možné ji podepsat také v online podobě.

Podklady pro sociální sítě: