Pěstování vinné révy stále častěji ohrožují výkyvy počasí i jiné těžko pojistitelné faktory. Jak je možné se proti tomu chránit?

25. 9. 2018

Pěstování vinné révy stále častěji ohrožují výkyvy počasí i jiné těžko pojistitelné faktory. Jak je možné se proti tomu chránit?

Klimatické změny ohrožují stále častěji zemědělskou výrobu a pěstování vinné révy. V letošním roce na rozdíl od několika předchozích let nepoškodily úrodu jarní mrazy. Úroda je nadprůměrná, díky teplému létu mají hrozny většinou vyšší cukernatost ale nižší obsah kyselin. Největší problémy vinařům způsobilo sucho, a to zejména u mladých výsadeb. Aktuální výkyvy počasí, které zažíváme, můžou být pro úrodu až devastující, a přináší tak pro producenty vína ekonomickou hrozbu. Podobné ztráty jsou v České republice řešeny mimořádnou státní pomocí. Ta však často nedosahuje potřebné úrovně pro náhradu způsobené škody.

Škody způsobené suchem
Letošní sucho je velmi rozsáhlé a dá se předpokládat, že škody u určitých odrůd vína budou velké. Pro vyplacení náhrady za sucho v plné míře je nutné předložení pojistné smlouvy na pojištění zemědělských plodin. V případě, že vinař nemá zemědělské plodiny oproti standardním rizikům (např. krupobití, mráz) pojištěny, bude mu výše podpory zkrácena až o 50 %.

Podpora z PGRLF bude platit i pro velké podniky
Rozšiřuje se podpora u komerčního pojištění zemědělských plodin a zvířat prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V současnosti mají nárok na podporu pouze malé a střední podniky. Od 1. 1. 2019 by se podpora měla vztahovat na všechny typy zemědělských podniků bez ohledu na jejich velikost. Stávající výše podpory by se neměla nikomu snížit, jelikož se k tomu zároveň navýší rozpočet fondu.

Dotace na zemědělské pojištění 2018
Další letošní novinkou v oblasti pojištění zemědělských subjektů jsou zvýšené dotace od PGRLF. Účelem podpory je částečná kompenzace pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění. Fond stanovil pro rok 2018 výši dotací do 65 % u speciálních plodin, kam spadá také vinná réva. Tato podpora pojištění umožňuje uzavřít pojištění všem vinařům. Obdobná výše podpory by měla platit i pro následující rok.

Fond těžko pojistitelných rizik
Posílením podpory zemědělské výroby je plánovaný Fond těžko pojistitelných rizik (FTPR). O jeho podobě se dlouhodobě vyjednává. Fungovat má jako komplexní systém eliminace rizik a krizí v zemědělství. Jedná se o vytvoření nového samostatného zajišťovacího prvku při řešení rizik v pěstování rostlin a chovu zvířat, která nejsou kryta komerční nabídkou nebo jen v omezeném rozsahu. Fond by měl pokrýt rizika jako je např. sucho či vytrvalé srážky znemožňující sklizeň. Nový nástroj pro pomoc českým zemědělcům bude propojen s činností komerčních pojišťoven.

RENOMIA AGRO je členem pracovní skupiny při ministerstvu zemědělství a její snahou je, aby výsledná podoba co nejvíce pomohla zemědělcům. Ve skupině jsou dále zástupci Ministerstva zemědělství, PGRLF, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, nevládních organizací, ale i specialisté na pojištění a právníci.