Od 1. ledna 2019 do 15. února 2019 je možné zasílat žádosti o podporu z Vinařského fondu

2. 1. 2019

Od 1. ledna 2019 do 15. února 2019 je možné zasílat žádosti o podporu z Vinařského fondu

Od začátku roku do 15. února 2019 je možné podávat projekty na Vinařský fond. Projekty mohou podávat jak fyzické tak právnické osoby.

Vinařský fond podporuje účast výrobců vína na výstavách a soutěžích vín. Výrobci vína si mohou požádat o podporu na úhradu nákladů na pronájem prezentační plochy a to na celý soubor výstav a soutěží vyjmenovaný v Pravidlech pro žadatele s tím, že se samozřejmě nemusí všech vyjmenovaných výstav a soutěží účastnit. Je na rozhodnutí každého výrobce, kolika výstav a soutěží se zúčastní. Až teprve podle vyúčtování, ve kterém výrobce specifikuje, kolika soutěží nebo výstav se v daném roce zúčastnil, bude žadateli proplacena polovina jeho nákladů.

Vinařský fond podporuje pořádání výstav, přehlídek a soutěží vín a to jak místních výstav či koštů tak výstavy a soutěže větší, regionální i s celorepublikovým významem. Pořadatelům je uhrazeno 50% nákladů spojených s pronájmem prostor a propagací akce.

Vinařský fond dále ze svých prostředků podporuje pořádání školení, seminářů a konferencí s vinařskou tématikou a to 80% nákladů na pronájem, propagaci a honoráře přednášejících.

Požádat lze i na výrobu materiálů podporujících informování veřejnosti o vinohradnictví a vinařství. V tomto případě Vinařský fond podporuje např. vydávání publikací o víně, vinohradnictví i vinařství, nebo prezentaci vinařských spolků, sdružení, obcí či regionů a to jak jejich webovou prezentaci, tak prezentaci formou tištěných materiálů.

V neposlední řadě podporuje Vinařský fond pořádání akcí na propagaci vína a vinařství jako jsou vinobraní nebo otevřené sklepy. U těchto akcí Vinařský fond hradí 90% nákladů na pronájem prostor, propagaci a honoráře účinkujících.

Veškeré pořádané akce se musí konat od 1. dubna 2019 do 31. prosince 2019 a kromě malých místních výstav či koštů musí být na všech akcích uveřejněno logo Vinařského fondu a logo Vína z Moravy, vína z Čech. Stejný termín platí i pro účast na výstavách a soutěžích.

Bližší podmínky jsou stanoveny v Pravidlech pro žadatele o poskytnutí podpory, která jsou uveřejněna na www.vinarskyfond.cz.