Od 1. července 2019 do 15. srpna 2019 je možné zasílat žádosti o podporu z Vinařského fondu

5. 6. 2019

Od 1. července 2019 do 15. srpna 2019 je možné zasílat žádosti o podporu z Vinařského fondu

Od začátku prázdnin do 15. srpna 2019 je možné podávat projekty na Vinařský fond. Projekty mohou podávat jak fyzické tak právnické osoby. Oproti předchozímu termínu pro podávání žádostí nejsou v těchto Pravidlech výraznější změny.

Vinařský fond podporuje:
- Účast výrobců vína na výstavách a soutěžích vín
- Pořádání výstav, přehlídek a soutěží vín
- Pořádání školení, seminářů a konferencí
- Výrobu materiálů podporujících informování veřejnosti o vinohradnictví a vinařství
- Pořádání akcí na propagaci vína a vinařství

Zdůraznění některých podmínek:
Pro účast výrobců vína na výstavách a soutěžích vín schválila Rada Vinařského fondu seznam podporovaných výstav a soutěží. Tento seznam je uvedený v Pravidlech pro žadatele na www.vinarskyfond.cz. Žádost si podává pouze výrobce vína nebo seskupení výrobců. Podává se pouze jedna žádost na celý soubor podporovaných výstav a soutěží. Lze tak získat podporu ve výši 50% z nákladů na pronájem výstavních nebo prezentačních prostor nebo účastnických poplatků.

V případě pořádání akcí na propagaci vína a vinařství jako jsou vinobraní nebo otevřené sklepy hradí Vinařský fond 90% nákladů na pronájem prostor, propagaci a honoráře účinkujících. Při pořádání otevřených sklepů musí být všichni účastnící se výrobci registrovaní dle vinařského zákona se splněnými povinnostmi danými tímto zákonem (ust. § 11, odst.1, resp. § 29), tj. zejm. hlášení ÚKZÚZ o zahájení výroby a prohlášení o produkci. Příjemce podpory toto dokládá seznamem vinařů (jméno/název, IČ, adresa).

V případě prezentačních akcí musí žadatel uvést, jakým způsobem osloví výrobce vín s nabídkou účasti na dané akci tak, aby byla splněna podmínka nediskriminace a transparentnosti oslovení.

Veškeré pořádané akce se musí konat od 1. října 2019 do 31. března 2020 a kromě malých místních výstav či koštů musí být na všech akcích uveřejněno logo Vinařského fondu a logo Vína z Moravy, vína z Čech. Stejný termín platí i pro účast na výstavách a soutěžích.

Bližší podmínky jsou stanoveny v Pravidlech pro žadatele o poskytnutí podpory, která jsou uveřejněna na www.vinarskyfond.cz.