Ochrana vinic s BASF

1. 3. 2021

Ochrana vinic s BASF

Vážené členky a členové, společnost BASF působí na českém trhu již 30 let a nabízí přípravky do mnoha plodin - včetně portfolia do révy vinné. BASF bude mít v březnu a květnu upoutávku na stránkách Svazu vinařů odkazující na stránky společnosti.

Snažíme se vyhovět potřebám vinařů a na trhu byl zaveden přípravek TESSIOR®, který působí proti chřadnutí a odumírání révy (ESCA) a eutypovému odumírání révy. TESSIOR® poskytuje dvojitou ochranu díky kombinaci pyraklostrobinu a boscalidu. Benefitem produktu je flexibilita použití – aplikace je možná od -3 °C a v typických zimních podmínkách. Nejvhodnější je použít přípravek do 5 až 7 dnů po řezu.

Novinkou roku 2021 je přípravek COPAC® WG. Jedná se o kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek, který obsahuje hydroxid mědnatý. Registrace je proti plísni révové a červené spále (1-2 kg/ha). Přípravek splňuje podmínky pro použití v IP a EZ.                                                                        

Naše nabídka ochrany proti peronospoře je široká. V období před květem i po odkvětu je doporučeno aplikovat proti peronospoře DELAN PRO® (2-4 l/ha), ACROBAT® MZ WG (1,25-2,5 kg/ha), ORVEGO® (0,4-0,8 l/ha) nebo FORUM STAR (1-1,9 kg/ha). ACROBAT® MZ WG obsahuje účinnou látku mankozeb a dimethomorf. Přípravek se kvůli ukončení účinné látky mankozeb může používat ještě celou sezonu 2021. 

Proti padlí lze aplikovat KUMULUS® (síra, 3 kg/ha) nebo SERCADIS® (pro začátek období postačí dávka 0,09 l/ha). SERCADIS® obsahuje inovativní látku ze skupiny SDHI, Xemium®. SERCADIS® poskytne účinnost i při nízkých dávkách, má jedinečnou mobilitu a chrání rostlinu po mimořádně dlouhou dobu. Řada testů přípravku SERCADIS® prokázala potlačení černé hniloby vinné révy. Přípravek VIVANDO® (0,16-0,32 l/ha) je spolehlivý přípravek v boji proti padlí. Rychlý příjem, lokálně systemické působení, přirůstající pletiva chráněna postupně se uvolňující účinnou látkou, to jsou hlavní výhody tohoto přípravku. Účinná látka metrafenon je z odlišné chemické skupiny, takže VIVANDO® je velmi vhodný přípravek na střídání s ostatními přípravky proti oidiu. Dalšími přípravky proti padlí révovému jsou COLLIS® (0,3-0,6 l/ha) a CABRIO TOP® (1-2 kg/ha), který chrání proti padlí a proti plísni. 

RAK® 1+2 M je úspěšný feromonový přípravek k ochraně vinic matením samců obaleče mramorovaného a jednopásého. RAK® 1+2 jsou feromonové odparníky. V porostu révy vytváří rozvěšené zdroje feromonu pachové oblaky, které překrývají pachové stopy samiček. Samečci nenajdou samičky připravené k páření. Výhodami přípravku jsou jediná aplikace za sezónu, snadné zavěšení díky háčku a to, že škůdce si nemůže vytvořit rezistenci. 

BASF má v nabídce proti plísni šedé přípravek SCALA® (1-2 l/ha). Účinná látka pyrimethanil je fungicid se zcela odlišným mechanizmem účinku. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2–3 dní i kurativně. Spolehlivě funguje při nestálém počasí a nízkých teplotách od 5 °C. Dále je v portfoliu proti plísni šedé přípravek CANTUS® (1,2 kg/ha).                                                                                

Veškeré další informace naleznete na našich stránkách www.agro.basf.cz

Firma BASF přeje úspěšnou sezonu. Pro bližší informace můžete kontaktovat obchodního zástupce - Ing. Drahomíru Musilovou (737 240 534, drahomira.musilova@basf.com).