Ochrana vinic před mrazy pomocí topných kabelů Ecofloor

26. 4. 2024

Ochrana vinic před mrazy pomocí topných kabelů Ecofloor

Vinařství v celé Evropě se každoročně obávají příchodu jarních mrazíků, které na mnoha místech způsobují značné škody. Kromě tradičních metod se jako efektivní řešení ochrany vinohradů před jarními mrazy ukazuje instalace robustních topných kabelů Ecofloor ADPSV přímo na nosné dráty vinohradu do těsné blízkosti vinných pupenů.

Na rozdíl od jiných způsobů ochrany představují náklady na pořízení a instalaci kabelů jednorázovou investici, která slouží řadu let. Instalován je topný kabel s výkonem 15–20 W na metr délky (závisí na hustotě a délce jednotlivých řad). Provoz může být řízen regulátorem s externí teplotní sondou, která systém zapne při podkročení určeného teplotního limitu, nebo lze celý systém nastavit na prosté spínání ON/OFF. Výběr vhodné rezistence kabelu a způsob regulace je vždy přizpůsoben místním podmínkám a navržen dle požadavků zákazníka.

Ing. Kateřina Jezerská, ředitelka společnosti Fenix Trading z Jeseníku, která kabely Ecofloor u nás vyrábí, k ochraně vinic před jarními mrazy prostřednictvím elektrických topných kabelů říká: „V České republice jsme realizovali zatím jeden pilotní projekt, ale z něj měřitelné výsledky nemáme, zato máme zajímavé reference a testy z Francie, kde máme vlastní dceřinou společnost a kde už mají vinaři s našimi kabely řadu pozitivních zkušeností.“

Výsledky testů prováděných Zemědělskou komorou Burgundska (Chambre d`agriculture de Bourgogne) v dubnu 2022 na topných kabelech Ecofloor, určených k ochraně vinic před jarními mrazy, jsou dostupné na webu firmy a prokazují, že kabely měly v každé konfiguraci pozitivní vliv na vinici.

„Kabely Ecofloor mají životnost v řádu desítek let, jednoduchá je i regulace a její ovládání. Náklady na elektrickou energii pomáhají efektivně snížit fotovoltaické panely, které už v jarních měsících dokáží vyrobit dostatek elektrické energie, účinným řešením může být i kombinace elektrických topných kabelů, FVE a bateriového úložiště. V rámci našeho Energetického konceptu Fenix provozujeme tuto kombinaci v řadě rodinných domů, polyfunkčních budov a výrobních závodů a všude nám výsledky ukazují, že náklady na elektrickou energii jsou pro majitele výhodné a investice se vrací v průběhu několika let,“ dodává Ing. Kateřina Jezerská.

V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte vedoucího tuzemského prodeje společnosti Fenix Trading pana Miroslava Petra.