Obsazení volných pracovní míst cizinci z řad státních příslušníků Ukrajiny

25. 3. 2020

Obsazení volných pracovní míst cizinci z řad státních příslušníků Ukrajiny

Vážení zaměstnavatelé, vzhledem k nedostatku pracovníků na českém trhu práce se Hospodářská komora ČR již několik let věnuje intenzivně i projektu pod názvem Režim Ukrajina pro nízce a středně kvalifikované pracovníky.
Od ledna letošního roku funguje ve Lvově Asistenční kancelář Hospodářské komory ČR. Tuto kancelář jsme založili spolu s partnerem-společností OSPRO MB spol. s r.o. se sídlem Jeseniova 245/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov, mj. člena HK ČR se zkušenostmi a praxí v rámci vyhledávání pracovníků na Ukrajině. Tato firma je již zákonně registrovanou personální agenturou s působností na ukrajinském území, a tudíž
se můžete bez obav obrátit na její zástupce.

ASK byla zřízena jednak na základě zájmu podnikatelské veřejnosti zejména v pomoci vyhledání kvalifikovaných ukrajinských pracovníků, ale i na základě zájmu zainteresovaných ministerstev (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí), kteří si slibují od ASK administrativní pomoc, a s tím související zlepšení stavu žádostí podávaných ve Vízovém centru ve Lvově, a tím docílení zkrácení procesů pro časté chyby předkládaných dokumentů.

S ohledem na výše uvedené si Vám společně tímto dovolujeme nabídnout služby spočívající zejména v pomoci při obsazení Vašeho volného pracovního místa cizinci z řad státních příslušníků Ukrajiny výhradně jako Vašeho kmenového zaměstnance v ČR, zastupování v rámci správního řízení vedeného českými orgány, které předchází získání zaměstnanecké karty nebo obdobného pobytového oprávnění.
Vzhledem k dlouholetým zkušenostem je ASK schopno pro Vás zajistit jak výběr pracovníků dle Vašich potřeb přímo v zahraničí, tak i převzít za Vás povinnosti spojené s náborem zaměstnanců, vyřízení všech potřebných povolení ke vstupu na území ČR, povolení k zaměstnání- krátkodobé a dlouhodobé, v případě Vašeho zájmu jsme připraveni být nápomocni při zajištění ubytování, pojištění, asistenci při příjezdu a dalších služeb s tímto procesem souvisejících, včetně poradenství v oblasti legálního pobytu cizích státních příslušníků na území ČR.
Pevně věříme, že možnost nabídky spolupráce s HK ČR, respektive ASK, Vás oslovila a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Ke stažení:

OSPRO MB_základní info

PROMO DOPIS - HK_OSPRO MB