O POHÁR KARLA IV. - pozvánka

8. 11. 2021

O POHÁR KARLA IV. - pozvánka

Vážení kolegové, jménem Cechu českých vinařů si Vás dovoluji pozvat k účasti na znovuobnovené vinařské soutěži „O pohár Karla IV.“. Hodnocení proběhne v úterý 16. 11. 2021 v Kutné Hoře a slavnostní vyhlášení výsledků v aule České zemědělské univerzity v Praze dne 26. 11. 2021. 

Hlavním organizátorem soutěže je Cech českých vinařů. Garantem soutěže a odborným vedoucím hodnocení je pan Jiří Čábelka. 
Hodnocení vín se uskuteční v úterý dne 16. listopadu 2021 v Kutné Hoře. Členy odborných hodnotících komisí budou pouze zkušení degustátoři s platnými degustátorskými zkouškami, resp. odborníci s mezinárodní působností. Bližší pravidla soutěže jsou uvedena v jejím statutu. 

Hlavním partnerem soutěže je společnost RB Harmonia Vini.

Vítězná vína kromě medailí obdrží ocenění ve formě finanční hotovosti či hodnotným věcných darů od partnerů soutěže, a to vždy nejlepší víno či kolekce v kategoriích: nejlepší kolekce vín, celkový šampion soutěže, šampion bílých vín, šampion červených vín, cena pro nejlepší víno Pinot noir a cena pro nejlepší víno vinařské oblasti Čechy. 

Prezentace soutěže, vyhlášení výsledků, předání cen a degustace soutěžních vín proběhne v pátek dne 26. listopadu 2021 od 15 hod v Aule České zemědělské univerzity Praha. 

Od 13 hod se uskuteční tamtéž série přednášek k aktuálním tématům vinařství a vinohradnictví. 

Soutěž bude medializována a podpořena účastí významných osobností společenského a kulturního života naší společnosti.

VYUŽIJTE MOŽNOST ON-LINE PRIHLÁŠKY na www.elwis.cz

Přihlášky se vzorky vín je možno odevzdat do 11. listopadu 2021 do 12 hod na sběrných místech:
- RB Harmonia Vini, Pátek 3, 290 01 Pátek
- Vinařské středisko ČZU Mělník Chloumek, Chloumecká, Mělník
- Klášterní vinné sklepy Litoměřice, Velká Dominikánská 11, Litoměřice
- VICOM s.r.o., Přístav Holešovice východ, Jankovcova 6, Praha 7 
- Vinotéka u sv. Mikuláše, náměstí ČSA 60, Jaroměř
- BS Vinařské potřeby Velké Bílovice a Mikulov
- Znovín Znojmo, Loucký klášter, Znojmo  
       
Soutěžní vína: 
1 vzorek = 6 plně adjustovaných lahví, bez poplatku

Za organizační tým                  
Stanislav Rudolfský, předseda CČV
Ing. Štěpán Weitosch, místopředseda CČV