Novela vyhlášky č. 88/2017 Sb.

12. 10. 2023

Novela vyhlášky č. 88/2017 Sb.

11.10. byla ve Sbírce zákonů ČR publikována novela vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 88/2017 Sb., a to pod číslem 305/2023 Sb. Novela je většině účinná od 15. 10. 2023 a kompletně účinná pak od 1. 8. 2024.

Platné znění od 15.10. 2023 naleznete zde: 88/2017 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství (zakonyprolidi.cz)

Hlavní změny jsou:

 • úpravy ve věci značení synonym odrůd - možnost uvedění synonyma dle Státní odůdové knihy
 • Změny v tradičních výrazech:
  • vyhrazené pro vína CHOP a CHZO z hroznů z ČR (možné výrazy růžák (ryšák), archivní víno, mladé víno, panenská sklizeň, zrálo na kvasnicích, klaret a labín)
  • vyhrazené pro vína CHOP (možné výrazy rezerva, grand rezerva, botrytický sběr, premium)
  • vyhrazené pro vína CHOP a CHZO (možné výrazy zrálo v sudu, kvašeno v sudu)
 • Značení oranžových vín a PET NATů a nefiltrovaných vín
 • úpravy v textacích
 • změny v přílohách tabulek - bude zapracování do nové evidenční knihy
 • umožnění použití loga VMVČ na obaly větší než láhev ve velikosti 12-80 mm.

Platné znění od 1. 8. 2024 naleznete zde: 305/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohrad... (zakonyprolidi.cz)

Hlavní změny jsou:

 • regulace značení vín na etiketě u vyobrazení nebo obrazového připomenutí místa nebo objektu nacházejícího se na území České republiky
 • úpravy ve vedení evidence