Nové povinné údaje na etiketě vína? Co, kdy, jak? Víme!

29. 4. 2024

Nové povinné údaje na etiketě vína? Co, kdy, jak? Víme!

Od 8. prosince 2023 platí nová evropská legislativa týkající se povinného uvádění výživových hodnot a seznamu složek na obalech/etiketách vinařských produktů. Nejprve tato povinnost dolehla na výrobce šumivých vín, ale v tomto roce se jí budou muset podřídit všichni, kdo budou vyrábět či distribuovat výrobky z révy vinné. Možná si myslíte, že „brod je ještě daleko“, nebo se vás to netýká, ale právě teď je nejvyšší čas prozkoumat detaily a zamyslet se nad řešením.  V tomto článku shrnujeme základní body a nabízíme konkrétní informace, jak tuto povinnost řešit. 

Detailní interpretaci předpisu najdete na stránkách Státní zemědělské inspekce, ale čtení je to složité. Věříme, že uvítáte shrnutí toho podstatného:

POVINNOST

Vinařům, zpracovatelům hroznů a distributorům výrobků z vinné révy vznikla podle čl. 6 pátého odstavce nařízení (EU) 2021/2117 povinnost od 8. prosince 2023 na obalech svých výrobků uvádět také výživové údaje a seznam složek.

POVINNÉ ÚDAJE

 •  Výživové údaje
  • energetická hodnota: musí být uvedena v kJ (kilojoulech) i v kcal (kilokaloriích) v daném pořadí (lze použít zkratku kJ/kcal). Uvedená hodnota se vztahuje na 100 ml nápoje.  
  • množství tuků, nasycených mastných kyselin (dále jen „NMK“), sacharidů, cukrů a bílkovin 
 •  Seznam složek
  •  všechny přídatné látky použité při výrobě produktu z révy vinné, které jsou stále přítomny v hotovém produktu (i ve změněné formě) 
  • všechny pomocné látky použité při výrobě, které způsobují alergie nebo nesnášenlivost 

CO A JAK OZNAČOVAT 

 •  Označování se týká produktů vyrobených po 8. 12. 2023.

POZOR: Výrobou je chápán proces kvašení (prvotní nebo druhotné), jehož výsledkem je vznik výrobku z révy vinné. Plnění výrobku do nádob a jeho označování se pro tyto účely nezahrnuje do výroby produktu.

 • Výživové údaje a seznam složek je nutné uvádět v označení výrobků (tuzemských i zahraničních) naplněných do obalů určených pro spotřebitele. 
 • Údaje musí být uvedeny v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům v členských státech EU, kde je potravina uváděna na trh. V ČR je požadována – překvapení! – čeština.  
 • Nabízíte-li výrobky prostřednictvím e-shopu, musí být povinné údaje (tedy i seznam složek a výživové údaje) k dispozici před dokončením nákupu i v okamžiku doručení. My si to překládáme tak, že údaje musí být uvedeny u produktu na webu i na lahvi. 
 • Má-li být víno z přepravních nádob plněno do obalů pro spotřebitele, musí být tyto údaje poskytnuty např. prostřednictvím průvodních dokladů.  

OZNAČOVAT NEMUSÍTE 

 • Produkty vyrobené před 8. 12. 2023.  
 •  Pokud je víno určeno k prodeji jako sudové, čepované nebo rozlévané. 

ELEKTRONICKÉ PROSTŘEDKY 

 • Požadované údaje můžete uvést slovně na obalu či etiketě, ale vzhledem k jejich množství je praktičtější jejich uvedení elektronickými prostředky, tedy jakýmkoli strojově čitelným kódem (např. QR kódem), který poskytuje přímý přístup k povinným informacím prostřednictvím chytrého telefonu. 
 • Kód musí být doprovázen informací, že obsahuje konkrétní údaje (výživové hodnoty, seznam složek). 
 • Údaje poskytnuté elektronickými prostředky NESMÍ zobrazovat jiné informace určené k prodejním nebo marketingovým účelům. Zároveň nesmí být shromažďovány nebo sledovány žádné údaje o uživatelích. 

POZOR: Povinnost tedy NELZE splnit na internetových stránkách výrobce, protože ty obsahují informace relevantní pro marketing nebo údaji o prodejci. Kromě toho internetové stránky běžně sledují informace o uživatelích. 

JAK NA TO?

Je jasné, že vinaři mají zcela jiné starosti než vytváření QR kódů. Naštěstí v současné době již na trhu existují dodavatelé, kteří poskytují elegantní řešení této povinnosti. Jednoduše zadáte online údaje odpovídající konkrétnímu produktu, systém vygeneruje QR kód a webovou stránku odpovídající přísným podmínkám zákonného ustanovení, a následně exportuje kód pro tisk. Ten pak umístíte na etiketu, a můžete tisknout. Data máte kdykoli k dispozici. Pokud pro vás tisk etiket zajišťuje tiskárna, může službu využít přímo ona.

KAM SE OBRÁTIT?

Našli jsme pro vás zajímavé řešení od českého dodavatele. Brněnská společnost Adbros nabízí QR víno: Generování povinných údajů na etikety vína pomocí aplikace QR víno