Nová iniciativa vinařů – POZOR! KŘEHKÉ

26. 2. 2024

Nová iniciativa vinařů – POZOR! KŘEHKÉ

V minulém týdnu vinaři spolku Dunajovské kopce začali na sociálních sítích šířit novou iniciativu POZOR! KŘEHKÉ. Tato heslo upozorňuje na  zranitelnost vinařského oboru v České republice i současné Evropě a má za cíl upozornit širokou veřejnost na hrozby, kterým obor sám o sobě musí čelit a jak absurdní je, když fatální překážky mu do cesty postaví administrativa jedné členské země vinařské eurozóny. Iniciativa plně vyjadřuje pozici oboru jako celku a vyzývá k přístupu, který je za nás racionální a jediný vhodný.

 

Nová iniciativa má za cíl sjednotit zástupce oboru a hromadně vyjádřit požadavek na zachování stejných tržních podmínek, jako mají všechny vinařské země Evropy. V opačném případě by došlo k masivnímu znevýhodnění ekonomicky i kulturně důležitého segmentu České republiky proti zahraniční konkurenci.

Svaz vinařů se k šíření této myšlenky připojuje, stejně jako Národní vinařské centrum, na jehož stránkách neleznete další informace, stejně tak grafický materiál a manuál k jeho použití. 

Více se také dočtete v přiložené tiskové zprávě: TZ - POZOR! KŘEHKÉ