Návod pro PPP "COVID-19"

12. 3. 2020

Návod pro PPP "COVID-19"

Vážení členové, v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření COVID-19 si Vám dovoluji na základě Vašich dotazů zaslat stručný návod, resp. radu, jak postupovat v případě, že se nákaza objeví na pracovišti/nebo v provozu. Preventivní opatření pro provozovatele potravinářských podniků jsou k dispozici na stránkách SZPI.

Mějme také na paměti, že dosud také nemáme žádné důkazy, že by potraviny byly zdrojem či cestou přenosu viru. Přenos potravinami je nepravděpodobný, a to díky jeho nízké stabilitě v prostředí. Dosud se neprokázalo, že by k tomu u nového koronaviru došlo.

Podle Hlavního hygienika ČR je nutné nahlásit danou situaci na příslušnou Hygienickou stanici a  ta dále určí případná opatření – pro postiženou osobu a kolektiv, skupinu, která byla v kontaktu s postiženým.

Lenka Vondrušková

Federation of the Food and Drink Industries of the Czech Republic/FFDI
Potravinářská komora České republiky/PK ČR
Czech Technology Platform for Foodstuffs/CTP
Česká technologická platforma pro potraviny/ČTPP
Počernická 96, 108 03  Praha 10 - Malešice, Czech Republic