Na cestě za Apelačním systémem České republiky

29. 3. 2019

Na cestě za Apelačním systémem České republiky

TISKOVÁ ZPRÁVA - Již 11 let označují někteří vinaři svá vína jako vína VOC – vína originální certifikace. Vedle stávajícího germánského systému značení vín uplatňují vinaři románský systém značení. Románský způsob značení vín, tedy apelační systém, je systém označování vína dle místa původu hroznů, které dává vínům jedinečný a nezaměnitelný charakter. 

V ČR mají tato vína právě označení VOC – vína originální certifikace. Vína musí splňovat striktně daná a kontrolovaná kritéria. Jedná se o obdobný systém známý z Francie (AOP/AOC), Itálie (DOP/DOC), Rakouska (DAC) či Španělska (DOP/DO). Vína z těchto zemí jako je např.Chianti, Rioja nebo Chablis představují na současném trhu jasně identifikovatelné značky.

Proč rozvíjet Apelační systém ČR? Existuje mnoho důvodů. „Jak již je uvedeno v úvodu, 11 let aplikování tohoto systému se ukázalo, že je to správná cesta. Jedná se také o výhodnost pro orientaci spotřebitelů, dochází ke klimatickým změnám, naše vinařství směřujeme do Evropy, vracíme se k tradici, kdy již tady románský systém byl uplatňován, zvýšení samosprávy a samoregulace atd." vysvětluje prezident Svazu vinařů ČR JUDr. Tibor Nyitray.

Protože za dobu fungování značení VOC se ukázalo, že tento románský systém má svůj potenciál, rozhodl se Svaz vinařů ČR iniciovat rozvoj Apelačního systému v ČR. Svaz vinařů ČR ustanovil Přípravný výbor složený z odborníků vinařů zastupující všechny vinařské podoblasti ČR a ze zástupců významných institucí jako Ministerstvo zemědělství, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Asociace sommelierů ČR a Mendlova univerzita. Svaz vinařů pověřil vedením Přípravného výboru Ing. Jana Stávka, PhD. a Mgr. Františka Koudelu
Vedení Svazu vinařů ČR projednalo myšlenku rozvoje Apelačního systému s panem ministrem zemědělstvím Ing. Miroslavem Tomanem, CSc., který vyzval k přípravě široce prodiskutovaného návrhu řešení Apelačního systému a jeho předložení k dalšímu legislativnímu postupu.
Posláním Přípravného výboru je vytvoření konceptu „Apelační instituce" a členění Apelačního systému ČR.
V současné době jsou jmenovaní členové Přípravného výboru a připravuje se první jednání. Na jednání bude prezentována rešerše k celé problematice jako podklad pro práci Pracovního výboru. Aktuálně také probíhá dotazníkové šetření mezi vinaři, jeho výsledky budou použity k dalším efektivním krokům v práci Výboru.

Pro bližší informace

Ing. Jan Stávek, PhD.
jan@jstavek.cz
774430739

Mgr. František Koudela
koudela@koudelafrantisek.cz
737815402

JUDr. Tibor Nyitray
prezident Svazu vinařů České republiky
tibor.nyitray@svcr.cz
608682772

Tisková zpráva ke stažení:
tisková zpráva_VOC_28_3_2019