MPO - Pomoc po tornádu pro podnikatele

14. 7. 2021

MPO - Pomoc po tornádu pro podnikatele

Podnikatelé postižení tornádem mohou dostat finanční pomoc jako kompenzaci způsobených škod. Speciální dotační program „Pomoc po tornádu“ operativně připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s partnery a schválila ho vláda. Počítá s dotací až 1 milion Kč, která zahrnuje rovněž jednorázovou padesátitisícovou podporu na úklidové práce. Podnikatelé subjekty rovněž mohou využít bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) až do výše 45 milionů korun, a to v rámci rozšířeného programu Expanze - úvěry. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznamuje, že dne 7. 7. 2021 byla na základě připomínek spolupracujících subjektů aktualizována vyhlášená výzva „Pomoc po tornádu“.  Předmětem aktualizace je upřesnění podmínek čerpání podpory na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem a jeho doprovodnými jevy na dlouhodobém majetku, zboží a zásobách podnikatelského subjektu a je určena na podporu obnovy podnikatelské činnosti (články 7 a 9 výzvy). Více viz dokument aktualizace výzvy k 7. 7. 2021.

Výše a účel pomoci 

 • dotace na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem a jeho doprovodnými jevy na dlouhodobém majetku, zboží a zásobách podnikatelského subjektu
 • dotace je určená na podporu obnovy podnikatelské činnosti
 • minimální výše dotace je 50 tisíc Kč a maximální výše dotace je 1 milion Kč včetně jednorázové paušální podpory 50 tisíc Kč na úklidové práce
 • bezúročný úvěr od 500 tisíc do 45 milionů Kč na investiční výdaje 

Pro koho 

 • podporu mohou využít podnikatelé, kteří byli prokazatelně postiženi zásahem tornáda a jeho doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021

Příjem žádostí 

 • přes kontaktní místa pro podnikatele zřízená v postižených oblastech složená ze zástupců agentury CzechInvest, Českomoravské rozvojové a záruční banky (ČMZRB) a Hospodářské komory

Termíny 

 • vyhlášení výzvy: 29. 6. 2021
 • předpokládané zahájení příjmu žádostí: 30. 6. 2021
 • předpokládané ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2021

Podmínky dotace a další informace 

 • uvedeno v samotné výzvě z programu "Pomoc po tornádu" - ke stažení níže
 • bezúročný úvěr řešen v rámci rozšířeného programu Expanze-úvěry -  na webu www.cmrzb.cz 

Informace 

Výzva na kompenzaci škod - „Pomoc po tornádu“