Možnosti ubytování - vinohradnictví a vinařství v ČR (invaze Rusů na Ukrajinu)

2. 3. 2022

Možnosti ubytování - vinohradnictví a vinařství v ČR (invaze Rusů na Ukrajinu)

Vážené vinařky, vážení vinaři,
ve spolupráci s krizovým štábem JMK (eventuálně dalších krajů) se na vás obracíme s dotazem na možnosti ubytování pro ukrajinské občany. Odpovědi z dotazníků vygenerujeme do uceleného seznamu, který následně předáme právě krizovému štábu. Jeho pracovníci, případně pověřené organizace se pak na základě koordinované poptávky na vás mohou obrátit s požadavkem na poskytnutí zázemí.

V tuto chvíli jsou preferována zařízení, která jsou schopna pojmout 20 a více osob, včetně zajištění stravování (bude kompenzováno paušálem). Avšak je velmi pravděpodobné, že v brzké době budou využity i nabídky s nižší kapacitou.

Žádám vás o pohotovou reakci a vyplnění velmi krátkého dotazníku do 4.3. do 12:00.
Dle doporučení krizového štábu dotazník vyplňte, i v případě, kdy jste již vaši nabídku anoncovali jinde.

Velmi děkujeme za vaši účast!
Martin Chlad

Formulář s dotazníkem k vyplnění.