Mimořádná opatření – prodloužení platnosti povolení pro výsadbu a podmínka neudělování sankcí za nevyužití povolení

20. 5. 2020

Mimořádná opatření – prodloužení platnosti povolení pro výsadbu a podmínka neudělování sankcí za nevyužití povolení

Vážení pěstitelé révy, s ohledem na nové Nařízení EU jsme včerejší den informovali držitele povolení pro výsadbu révy, které mělo/má platnost do roku 2020 o jeho prodloužení o 12 měsíců resp. do 4.5.2021. Pokud pěstitelé povolení nevyužijí a chtějí se vyhnout sankci, musí uvědomit/informovat ÚKZÚZ do 31.prosince 2020, že povolení (celé či částečné) nevyužijí. Níže je uvedený plný text, který byl zaslán e-mailem ing. Částkovou pěstitelům.

Vážení vinohradníci,

 S ohledem na MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ vyplývající z PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/601 upozorňujeme na to, že je podmínkou, v případě, že budete požadovat, aby vám nebyla udělena sankce za nevyužití daného povolení, informovat ÚKZÚZ – oddělení registru vinic.

Dle výše uvedeného evropského nařízení je držitel povolení pro výsadbu révy povinen uvědomit ÚKZÚZ – oddělení registru vinic o tom, že nemá v úmyslu své povolení využít a že nehodlá využít prodloužení platnosti svého povolení.

Prodloužená platnost všech povolení splňující definici dle PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/601 je do 4.5.2021.

Svá oznámení je možné podat nejpozději do 31. prosince 2020. Pro lepší identifikaci uvádějte v oznámení číslo jednací vašeho rozhodnutí o udělení povolení nové nebo opětovné výsadby, nejlépe i s datem vyhotovení vašeho rozhodnutí.

Oznámení je možné zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, např. pomocí datové schránky, nebo písemně poštou.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem celé oddělení registru vinic.
Ing. Veronika Částková
Odborný rada
Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Znojmo – Oblekovice, Evropská 16/25, Znojmo, PSČ 67181
tel: +420 515 304 130
gsm:+420 737 267 017
veronika.castkova@ukzuz.cz