Mezinárodní soutěž vín O pohár Karla IV. - výzva pro vinaře

25. 10. 2019

Mezinárodní soutěž vín O pohár Karla IV. - výzva pro vinaře

Vážení vinaři, vážení obchodníci s vínem a dovozci, je nám potěšením pozvat Vás jménem organizačního výboru na
1. ročník znovuobnovené mezinárodní soutěže vín „O pohár Karla IV.“ Hlavním organizátorem soutěže je Cech českých vinařů. Garantem soutěže a odborným vedoucím hodnocení je Jiří Čábelka, ředitelem Ing. Štěpán Weitosch.

O pohár Karla IV.
Mezinárodní soutěž vín
Karlštejn
29. listopadu 2019


Hodnocení vín se uskuteční ve čtvrtek dne 14. listopadu 2019 ve vinařském středisku ČZU v Mělníku Chloumku. Členy odborných hodnotících komisí budou pouze zkušení degustátoři s platnými degustátorskými zkouškami, resp. odborníci s mezinárodní působností. Bližší pravidla soutěže jsou uvedena v jejím statutu .

Hlavním partnerem soutěže je společnost RB Harmonia Vini.

Vítězná vína, kromě medailí a diplomů, obdrží finanční hotovost či hodnotný věcný dar od partnerů soutěže a to takto: Nejlepší kolekce vín, Šampion soutěže, Šampion bílých vín, Šampion červených vín, Cena pro nejlepší víno Pinot noir a Cena pro nejlepší víno vinařské oblasti Čechy.

Prezentace soutěže a vyhlášení výsledků s předáním cen proběhne v pátek dne 29. listopadu 2019 v Karlštejně při příležitosti oslav 100 let od vzniku Výzkumné stanice vinařské. Doprovodný program proběhne na Hradě
Karlštejn. Soutěž bude medializována a podpořena účastí významných osobností společenského a kulturního života naší společnosti.

Využijte možnost on-line přihlášky na www.elwis.cz nebo www.cechcv.cz

Přihlášky a vzorky vín je možno odevzdat do 11. listopadu 2019 do 12:00 na sběrných místech:

- RB Harmonia Vini, Pátek 3, 290 01 Pátek
- Vinařské středisko ČZU Mělník Chloumek, Chloumecká, Mělník
- Klášterní vinné sklepy Litoměřice, Velká Dominikánská 11, Litoměřice
- VICOM s.r.o., Přístav Holešovice východ, Jankovcova 6, Praha 7
- Vinotéka u sv. Mikuláše, náměstí ČSA 60, Jaroměř
- BS Vinařské potřeby Velké Bílovice a Mikulov
- Znovín Znojmo, Loucký klášter, Znojmo

Soutěžní vína:
1 vzorek = 6 plně adjustovaných, řádně označených lahví.
1 vzorek = 200,- Kč splatný na účet 2830171/0100.

Za organizační tým
Stanislav Rudolfský, předseda CČV

Pozvánka 2019 Karlštejn vinaři