Měsíc po...

S odstupem jednoho měsíce po představení “úsporného balíčku” vládou a následně rozjitřených emocí především v mediálním prostoru a prostoru sociálních sítí, přidáváme konzistentní a věcný pohled nás vinařů. Pohled, za nímž stojí argumenty, díky kterým nemohl být návrh NERVu na zdanění tichých vín v "balíčku opatření" akceptován. Přesto jsme vyzvali a budeme vyzývat k diskuzi politiky a postupně i odborníky a další zemědělce či potravináře, abychom ochranu našeho trhu ve vazbě na legislativní a ekonomické kroky neodkladně, avšak systémově řešili.

Vinařství není oborem největším, ani nejsilnějším. Ani tuto ambici nemá, ale ani nepopíráme jiné obory, které ji mají nebo prostě jen mají svoji unikátní hodnotu.

Jsme však oborem mimořádným. 14 tisíc pěstitelů révy a producentů vína, v drtivé většině v rukou tuzemských majitelů, spoluutváří krajinu této země, kulturně-společenský i ekonomický chod mnoha obcí a měst. Toto nechceme ohrozit. Naopak, racionálně a zodpovědně rozvíjet.

Textová verze zde