Manažerské shrnutí analýzy Ernst&Young

1. 5. 2023

Manažerské shrnutí analýzy Ernst&Young

Svaz vinařů České republiky nechal u renomované společnosti Ernst & Young aktualizovat analýzu možných dopadů zavedení nenulové sazby na tiché víno. Studie byla zpracována s hypotézou sazby 10,- Kč /litr tichého vína. Bohužel hrobař vinařství ČR pan ministr Zdeněk Stanjura počítá s případným zavedením vražedné a likvidační sazby ve výši 23,40 l/vína. Přesto se podívejte na čísla, které ze studie vycházejí a zkuste si dosadit proměnné jen u položek černý trh, turistika, snížení prodeje = likvidace oboru.

Manažerské shrnutí ke stažení