Kulatý stůl na téma budoucnosti domácího vinařství v realitě měnící se Evropy

31. 5. 2024

Kulatý stůl na téma budoucnosti domácího vinařství v realitě měnící se Evropy

30.5. 2024 odpoledne proběhl kulatý stůl ve sněmovně na téma budoucnosti domácího vinařství v realitě měnící se Evropy. Na setkání vystoupil Tomáš Dubský, místopředseda zemědělského výboru a Martin Chlad, prezident Svazu vinařů České republiky. Účastníci diskutovali nejen výzvy, kterým vinařství čelí, řeč přišla i na nezbytné reformní kroky a postavení vinařství nejen u nás, ale i v kontextu celé Evropy, jakožto největšího vinařského trhu na světě.

Výzvy spojené s poklesem spotřeby, změnami spotřebitelského chování, klimatickými změnami či legislativními překážkami se totiž neřeší jen u nás, ale jsou předmětem debat i v Evropské unii. Ta stojí za 64 % celosvětové produkce a je největším vývozcem i spotřebitelem vína na světě. Naplno si tak uvědomuje nutnost změn v přístupu i legislativě, jak dokládá i aktuální zpráva European Committee of Wine Companies (CEEV).

„Na nutnost řešit problémy tuzemského vinařství na půdě EU upozorňujeme dlouhodobě. Náš obor čelí řadě výzev, které neznají hranice a vyžadují koordinovaný postup všech vinařských zemí. Jsme proto rádi, že se iniciativy chopily evropské vinařská organizace, které mají pro vyjednávání lepší pozici, než jednotlivé národní svazy,“ uvedl Martin Chlad.

Svaz vinařů již v únoru realizoval průzkum mezi tuzemskými vinaři a vinohradníky, který ukázal, že ačkoliv členství v EU vnímají pozitivně dvě třetiny dotázaných vinařů, většina se zároveň shodla, že Česká republika v tomto směru nebyla doteď schopna dostatečně hájit tuzemské zájmy na evropské úrovni. Tomu ostatně odpovídá i aktuální zkušenost Vinařské unie, kterou popsal její prezident Ondřej Beránek: „S ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu jsem se jako prezident Vinařské unie obrátil na lídry vybraných politických stran s žádostí o vyjádření jejich postoje v otázce rovných podmínek pro vinařské subjekty působící na jednotném evropském trhu a celkově přístupu k řešení problémů našeho odvětví na půdě institucí EU. Bohužel většina dotázaných kandidátů naše dotazy ignorovala, což jen dokládá jejich nezájem o klíčová témata našeho sektoru i samotnou budoucnost odvětví v České republice. Ti, kteří  se vyjádřili, se ale ve svých odpovědích jednoznačně shodli, že jsou pro rovné a stejné podmínky v rámci celé EU.“

Svaz vinařů, Vinařská unie a Vinařská asociace proto plánují v následujících týdnech zintenzivnit jednání s partnerskými evropskými organizacemi. „Společně s vybranými politiky chceme projednat a aplikovat námi připravené kroky a definovat pozici českého vinařského sektoru k připravovanému celoevropskému dialogu, jehož spuštění se očekává hned po jmenování nových členů Evropské komise,“ uzavírá Martin Chlad.