Kapková závlaha - národní dotace v roce 2020

9. 3. 2020

Kapková závlaha - národní dotace v roce 2020

Vážení žadatalé v rámci dotačního programu národních dotací na kapkovou závlahu. Od letošního roku  přešla administrace dotačního programu 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy na SZIF. S tím souvisí i některé změny v podávání žádostí o dotaci - nově se již nezasílá motivační dopis na MZe, místo motivačního dopisu je nezbytné rovnou podat žádost o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. V příloze je uveden podrobný postup, jak žádost podat. Žádost je nutné podat předtím, než je zahájena vlastní realizace investice. Na webových stránkách SZIF jsou k dispozici další informace, včetně znění dotačního programu 1.I. pro rok 2020 (Zásady 2020).

 

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-1i

Na SZIFu má dotační program 1.I. na starosti Ing. Michal Vodárek (michal.vodarek@szif.cz), na kterého je možné se obrátit s konkrétními dotazy ohledně podávání žádosti a další administrace. Garantem dotačního programu za MZe je Ing. Martin Leibl (martin.leibl@mze.cz).

Zdroj: ministerstvo zemědělství