Ještě 5 dní zbývá do konce lhůty pro zájemce o účast ve výběrovém řízení na pozici ředitele/ředitelky Národního vinařského centra.

19. 10. 2022

Ještě 5 dní zbývá do konce lhůty pro zájemce o účast ve výběrovém řízení na pozici ředitele/ředitelky Národního vinařského centra.

Celosvětové trendy ve vinařství i současná společensko-hospodářská situace v České republice vyžadují změny v tuzemském vinařství. Hlavním posláním Národního vinařského centra je ve spolupráci s dalšími institucemi přispívat k rozvoji vinařství a k posilování jeho konkurenceschopnosti. V souladu s novou vinařskou koncepcí proto rozšiřuje NVC své aktivity, doplňuje pracovní tým a definuje nové cíle i úkoly.

 

 V reakci na tyto strategické výzvy vypisuje správní rada NVC otevřené výběrové řízení na pozici ředitele / ředitelky Národního vinařského centra, o.p.s. ve Valticích.

Záměrem Správní rady NVC je pořádat tato výběrová řízení v pravidelném 5-letém cyklu, jak je zvykem u řady podobných institucí ve veřejném sektoru. Cílem je zajistit, aby tato klíčová vinařská instituce měla stále co nejlepší vedení a efektivně naplňovala své poslání.

Uchazeči se mohou hlásit do výběrového řízení do neděle 23. října 2022, do 12:00 hod.

Za řádně podané přihlášení do výběrového řízení se považuje takové přihlášení, kdy uchazeč doručí strukturovaný životopis a všechny další požadované materiály do termínu uzávěrky a výhradně na adresu předsedy správní rady NVC, o.p.s.: martin.chlad@svcr.cz

Kompletní propozice a požadavky jsou k dispozici na stránkách Národního vinařského centra.