Jak psát do vinařského obzoru

První číslo Vinařského obzoru vyšlo 24. 1. 1907. Nyní vychází jako odborný měsíčník pro vinohradnictví, sklepní hospodářství, obchod vínem, vinařskou gastronomii a určitými tématy také pro širší vinařskou veřejnost.

Věcné náležitosti článků

Název

měl by býl pokud možno co nejkratší a nejvýstižnější. Obsahuje alespoň 3 slova.

Jména autorů

Z obecnějších vinařských témat se čtenáři dozví o vinařství na Internetu, obchodu vínem doma i v zahraničí, víně v gastronomii, historii, kultuře a nebo např. i o vinařské legislativě. Vyhledávané jsou redakční testy vín v obchodních sítích nebo testy vinoték, vináren a restaurací z hlediska vinařského.

Klíčová slova

Samozřejmostí je množství reportáží z vinařských akcí a také stručné zprávy z vinařského dění a novinek doma i ve světě. Obnovili jsme také rubriku představování malých a středních vinařských firem.

Členění textu

Mezi předplatiteli je pak kromě většiny z řad pěstitelů révy a výrobců vína také nemálo odborníků v gastronomii vína, majitelů vinoték, specializovaných obchodů s vínem a ostatních znalců i konzumentů vína, kteří se chtějí o révě vinné a víně vzdělávat po odborné stránce.

Literární odkazy a citace

Mezi předplatiteli je pak kromě většiny z řad pěstitelů révy a výrobců vína také nemálo odborníků v gastronomii vína, majitelů vinoték, specializovaných obchodů s vínem a ostatních znalců i konzumentů vína, kteří se chtějí o révě vinné a víně vzdělávat po odborné stránce.

Souhrn (u hlavních článků)

Mezi předplatiteli je pak kromě většiny z řad pěstitelů révy a výrobců

Odkazy a tabulky

Mezi předplatiteli je pak kromě většiny z řad pěstitelů révy a výrobců vína také nemálo odborníků v gastronomii vína, majitelů vinoték, specializovaných obchodů s vínem a ostatních znalců i konzumentů vína, kteří se chtějí o révě vinné a víně vzdělávat po odborné stránce.

Technické náležitosti

Způsob předávání rukopisů

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam culpa eum modi reprehenderit saepe soluta?

Rozsah příspěvků

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Blanditiis hic libero nisi voluptate voluptates! Blanditiis eum rem totam. Alias excepturi fugit ipsa laboriosam molestias natus obcaecati officia tenetur velit vero?

Rukopisná stránka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus at autem maxime obcaecati praesentium, reprehenderit vitae voluptatem? Recusandae!

Elektronická podoba rukopisů

Texty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci at deleniti in iste non quae quam totam. Eaque, minima odit placeat quisquam temporibus veritatis? Adipisci dolor enim ipsum ratione unde.

Grafy a schémata

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Alias asperiores dolorem, eaque fugiat mollitia necessitatibus nihil! Eos iste itaque iure iusto, mollitia suscipit ut. Laborum, odio!

Obrázky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam consectetur ipsum magni perspiciatis quasi!