Informace ze sklizní v EU

10. 10. 2023

Informace ze sklizní v EU

Níže Vám předkládáme stručné informace ze sklizní hroznů v EU a vyvoji sklizní v čase, získáné překladem z různých zahraničních zdrojů. Jsou zde uvedeny také zajímavé informace z hlediska cen, cukernatosti, kvality. 

Úroda v Itálii se letos meziročně má snížit o 14 % a ve Španělsku o 12 %

Prozatím se zdá, že Portugalsko se letos vyhnulo nejhorším dopadům klimatických změn a v současné době předpokládá 8% nárůst objemu úrody ve srovnání s rokem 2022. Podle Instituto da Vinha e do Vinho může být sklizeno 7,4 mil. hl, přičemž nárůst byl zaznamenán prakticky ve všech vinařských regionech. Ačkoli k letošnímu nárůstu produkce nejvíce přispívá Douro (+146 tis. hl), Azory zaznamenaly nejvyšší procentuální nárůst o 165 %.

Naopak italským producentům se dařilo mnohem méně a podle vyjádření tamní zemědělské organizace Coldiretti ze začátku srpna „zaplatí vysokou cenu za dopady klimatických změn“. V loňském roce se italské vinařské odvětví domnívalo, že jej rozsáhlá škála odrůd révy vinné - všech 635 - ochránila před nejzávažnějšími dopady klimatických změn, ale letos ani to nestačilo. Celostátní výnos se v současné době odhaduje na 43 mil. hl - oproti 50 mil. hl v roce 2022 - ale celostátní pokles o 14 % se má v některých částech střední a jižní Itálie, které postihly silné epidemie plísně révy, propadnout o 50 % nebo dokonce 60 %. Coldiretti popisuje rok 2023 jako „jeden z nejhorších roků v historii italského vinařství za posledních sto let, spolu s roky 1948, 2007 a 2017“, a vysvětluje, že čím dále na sever, tím více jsou výnosy stabilnější nebo dokonce mírně vyšší než v loňském roce. Severní Itálie tak pravděpodobně poskytne 65 % letošní národní úrody hroznů.

Také Španělsko má letos z hlediska objemu sklizně klesající tendenci. Podle prvních prognóz španělských družstev by národní sklizeň vína a moštu mohla činit 36 až 36,5 mil. hl, což je oproti roku 2022 (41 mil. hl) pokles o 4,5 až 5 mil. hl. Příčinou letošního poklesu jsou extrémní vedra, kdy rtuť teploměru často překročila 40 °C, spolu se suchem. V předním španělském vinařském regionu Castilla La Mancha se podle současných prognóz očekává úroda v rozsahu 20 mil. hl, což je o 12 % méně než v roce 2022 (22,8 mil. hl).

Vitisphere/29. 8. 2023/JS

 

Itálie: Sklizeň a problémy na trhu

Sklizeň hroznů 2023 je v plném proudu uprostřed mnoha nejistot spojených s počasím a trhem, který nijak závratně nestoupá, a to jak v Itálii, tak včetně exportu. Ve sklepech je na zásobách téměř celá jedna roční sklizeň (45,5 milionu hektolitrů vína). Největší nárůst zásob je u nejkvalitnějších vín, u vín s označením CHOP, +9,9 % oproti poslednímu průzkumu před zahájením prodeje ročníku 2022. Dalším problémem je, že mimoevropská poptávka zaznamenala v první polovině roku další pokles. Celkově v první polovině roku 2023 znamená trend snižování prodeje -9 % v objemu a -5 % v hodnotě. Dochází ke snižování přidané hodnoty s narůstajícím prodejem u dovozců pod privátní značkou a lahvováním italského vína mimo Itálii.

Itálie ráda letos přenechá světové prvenství v objemu sklizeného množství Francii a obává se toho, aby pokles letošní sklizně nebyl nižší, než se zatím odhaduje. To by bylo znepokojivé, protože sklizeň v roce 2023 začala s nejvyšší úrovní zásob v historii. Všeobecná inflace určitě penalizuje prodej, protože snížení kupní síly rodin neprospívá vínu, které sice zůstává zakořeněn v kultuře a tradicích Italů, ale dnes už není základní potravinou, jako tomu bylo v minulosti. Paradoxní navíc je, že víno se k úpravám ceníkových cen uchyluje mnohem méně než jiné produkty. Zásadnější než kdy jindy proto zůstává investovat také do propagace, aby se tento trend zvrátil.

winenews.it/28. 8. 2023/JS

 

Sklizeň hroznů v Itálii

Sklizeň hroznů v Itálii v roce 2023 uvede do pohybu vinařskou armádu čítající 1,5 milionu lidí, kteří pracují přímo ve vinicích, ve sklepích a v komerční distribuci, ale také v souvisejících činnostech, od vinařské turistiky po kosmetiku a bioenergetiku. Vyplývá to z analýzy společnosti Coldiretti, která v podstatě potvrzuje odhady, jež hlavní zemědělská organizace rozšířila na začátku sklizně: Italská produkce se odhaduje na přibližně 43,9 milionu hektolitrů, což je o 12 % méně než v roce 2022, a rok 2023 se tak stane jedním z nejhorších v historii italského vinařství během posledních sto let (spolu s roky 1948, 2007 a 2017).

„Víno představuje dědictví Made in Italy, a to i z hlediska zaměstnanosti, které je třeba bránit proti pokusům svalovat na něj vinu na základě ideologického přístupu, který nebere v úvahu tisíciletou historii, jež přispěla nejen k velikosti našeho zemědělsko-potravinářského odvětví, ale je také plnohodnotnou součástí středomořské stravy, díky níž Italové v posledních letech vynikají v dlouhověkosti na evropské i světové úrovni,“ komentuje prezident společnosti Coldiretti Ettore Prandini.

winenews.it/12. 9. 2023/JS

 

Letošní peronospora v Itálii

Plíseň révy (Plasmopara viticola) poškodila vinice v mnoha italských regionech a povede k celostátnímu poklesu produkce o 12 % oproti loňsku. To znamená, že Itálie přijde o své postavení největšího producenta vína na světě ve prospěch Francie, která tuto korunu Itálii přenechala před devíti lety. Očekává se, že italská produkce letos klesne pod 44 milionů hektolitrů vína, z loňských 50 milionů (pozn.: tento rozdíl činí asi sedmiletou produkci vína ČR). Produkce vína ve Francii by měla letos klesnout o 2 % na mírně pod 45 mil. hl.

Plíseň révy je historicky běžnější v deštivých oblastech severní Itálie. Letos však sever vyvázl téměř bez úhony, ztratil pouze 0,8 % produkce. Naopak střed a jih byly těžce zasaženy, protože dlouhé období sucha bylo přerušováno intenzivními dešti, zejména v květnu. Italská vláda minulý měsíc vyčlenila skromný milion eur na pomoc pěstitelům hroznů postiženým plísní révy. Jenom vinař Niro z Puglie, který zaměstnává 25 stálých pracovníků, řekl, že sám očekává ztrátu příjmů ve výši 110 000 eur.

Fazil Dusunceli, vyšší úředník FAO pro výživu a zemědělství se sídlem v Římě, uvedl, že globální oteplování způsobuje častější extrémní klimatické události, které ohrožují vinice, a je třeba zavést nouzové plány. Vyzval k větším investicím do nových odrůd révy odolných vůči chorobám, říká, že je si jistý, že letošní útok peronospory dovede mnoho zemědělců k hledání jiných typů odrůd.

saltwire.com/15. 9. 2023/JS

 

Španělská úroda hroznů je menší než kdykoli předtím

Podle předpovědi sklizně La Semana Vitivinícola to vypadá na historicky nejmenší sklizeň hroznů ve Španělsku. I při nejoptimističtějším výpočtu (35,27 mil. hl) je sklizeň stále výrazně nižší než v předchozím roce a při nejpesimističtějším (33,22 mil. hl) ještě více. Za předpokladu střední hodnoty se očekává, že Španělsko v roce 2023 sklidí 34,25 mil. hl, což by bylo historické minimum o 16,6 % nižší než v předchozím roce.

Se ztrátami se potýká většina španělských regionů, ale zvláště postižené jsou horké oblasti, jako je Katalánsko, kde bude sklizeň pravděpodobně o 28 % nižší než v roce 2022. Největší objem v absolutním vyjádření ztratí Kastilie-La Mancha, kde se očekává pokles sklizně o 21,6 % z 22,83 milionu hektolitrů na 17,89 milionu hektolitrů. Ani procentuální nárůsty jako v Asturii (22,5 %) nebo na Kanárských ostrovech (22,4 %) to nemohou kompenzovat, protože se v každém případě jedná jen o několik tisíc hektolitrů.

Celkově lze říci, že nárůst v této sezóně zaznamenaly regiony, které jsou ochlazovány Atlantikem nebo Kantaberským pohořím. Z toho těží i známější vinařské regiony, jako je Galicie (+15,7 % na 955 288 hl) a Rioja (+7,5 % na 2,29 mil. hl). V Kastilii a Leónu, dalším větším regionu, jen těsně nedosáhli na loňskou hodnotu 2,41 mil. hl (-0,8 %),

Weinwirtschaft/21. 9. 2023/JS

 

Španělsko: Cena hroznů se pohybuje mezi „pomluvami“ a obviněními z podnákladového nákupu

Několik zemědělských organizací odsoudilo možné porušování zákona o potravinovém řetězci ze strany některých vinařství, což podle vinařů neodpovídá pravdě a vytváří to velmi negativní obraz, někdy jde o pouhé „pomluvy“. COAG, UPA, Unión de Uniones a Unió Llauradora jsou některé z organizací, které v posledních dnech vydaly tiskové zprávy z různých částí Španělska, jako je La Rioja, Kastilie a León, Kastilie-La Mancha a Valencie, aby odsoudily tyto údajné nesrovnalosti ze strany vinařství, spočívající v nákupu hroznů pod výrobními náklady. V některých případech uvedly, že se již obrátily na dohlížející orgán Úřad pro informace a kontrolu potravin (AICA), a požadují „naléhavá opatření“.

Španělský vinařský sektor, zastoupený Španělskou vinařskou federací (FEV), považuje za značně neférové, že při každoročně se při sklizni objevují tiskové zprávy, které zasévají podezření o odvětví a přenášejí velmi negativní obraz na veřejné mínění, když „v drtivé většině“ je zákon dodržován. Zástupce FEV naznačil, že mohou existovat „konkrétní případy“, kdy se zákon nedodržuje, a vyzval vinaře, aby to nahlásili regionálním úřadům a AICA. Když je vinař, který dodává hrozny, postižen nebo je na něj vyvíjen nátlak, měl by to nahlásit, ale není třeba trávit celý den vydáváním tiskových zpráv, které rozsévají obraz, který vypadá, jako by všechna vinařství byla zlá a neplatila za hrozny, zdůraznil. Rovněž upozornil, že zákon stanoví, že musí existovat smlouva o prodeji hroznů, v níž musí být uvedena cena, aby prodejce věděl, kolik dostane zaplaceno, ještě před tím, než dodá svou úrodu do vinařství. Je pro formalizaci dlouhodobějších smluv mezi vinařstvími a pěstiteli révy na tři nebo pět let, protože to poskytuje stabilitu a záruku, že výroba může probíhat.

Pokud jde o letošní sklizeň, u níž se odhaduje výnos mezi 36 a 37 miliony hektolitrů, což představuje pokles o 15 až 20 % oproti normálu. Nízká úroda není nikdy dobrou, a to i přesto, že v některých regionech Španělska je v současné době ve sklepích nadbytek vína, které se nepodařilo prodat, a hodlají se uchýlit ke krizové destilaci a zelené sklizni.

efeagro.com/18. 9. 2023/JS

 

Španělsko: Unión de Uniones podává žalobu na vinařství Félix Solís a García Carrión kvůli výkupním cenám hroznů

Svaz Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos v tiskové zprávě oznámil, že podává žalobu na vinařství Félix Solís a García Carrión u AICA pro údajné nedodržování zákona o potravinovém řetězci. V letošním roce Svaz na základě neustálých stížností pěstitelů révy spatřuje známky toho, že velké společnosti Félix Solís a García Carrión údajně porušují zákon o potravinovém řetězci. Průměrné náklady na produkci by se při růstu cen v posledních dvou letech mohly například v největší produkční oblasti ve Španělsku, Castilla-La Mancha, pohybovat mezi 0,21 €/kg a 0,46 €/kg u odrůdy Airén, v závislosti na tom, zda se jedná o suchou nebo zavlažovanou oblast a zda se na ni vztahuje CHOP. U odrůdy Tempranillo se může pohybovat v rozmezí od 0,30 €/kg do 0,54 €/kg. „Ceny hroznů, které vinařům platí tak významní vinaři v odvětví, jako jsou Félix Solís a García Carrión, jsou až poloviční než tyto náklady,“ upozorňuje organizace.

Pro Unión de Uniones jsou tyto údaje důkazem, že pravděpodobně dochází k porušování zákona o potravinovém řetězci, který ukládá povinnost, aby cena, kterou výrobce obdrží, byla vyšší než jeho výrobní náklady. „Pěstitelé révy vinné jsou rozhořčeni, že při takovém snížení úrody, jako je tomu nyní, dostávají hrozny za nižší cenu než v loňském roce,“ kritizuje organizace, která poukazuje na to, že „to nestačí ani na zaplacení vlastní sklizně“. Z tohoto důvodu pořádá Unión de Uniones setkání s pěstiteli v hlavních produkčních oblastech, aby shromáždila důkazy, které potvrdí, zda je zákon skutečně porušován, a předložila příslušné stížnosti AICA. Je také veřejně k dispozici těm vinařům, kteří se s doklady v ruce domnívají, že dostávají nižší cenu, než by podle zákona měli, aby je případně zahrnula do ostatních stížností.

Z tohoto důvodu Unión de Uniones připomíná, že od loňského června má ministerstvo zemědělství k dispozici Registr zemědělských smluv, v němž musí být uloženy již kupní a prodejní smlouvy na hrozny pro letošní sezónu, neboť povinností kupujícího je zaregistrovat je ještě před dodáním hroznů. Díky údajům o ceně zaplacené v těchto smlouvách a jejich statistickým podkladům o výrobních nákladech má ministerstvo dostatek podkladů k tomu, aby mohlo s chirurgickou přesností provádět kontroly a z moci úřední zjistit, kdo nedodržuje zákon. Na druhou stranu Unión de Uniones kritizuje zanedbávání tohoto odvětví ze strany ministra, který je nyní ve funkci a který podle nich „ignoroval vinaře v balíčku přímých podpor navzdory špatné úrodě, která se očekává v důsledku sucha, a zvýšení výrobních nákladů, což je postihuje ve stejné míře jako producenty v jiných odvětvích zemědělství“.

tecnovino.com/září 2023/JS

 

Francie se v roce 2023 opět stane největším světovým producentem vína

Francouzské vinice vyprodukují 44,5 milionu hektolitrů vína, čímž podle prvních ministerských prognóz překonají dosavadní produkci svých italských a španělských sousedů. A to i přesto, že výnosy byly sníženy plísní révy (peronosporou) na jihozápadě a suchem na jihu, nemluvě o lokálních bouřích s krupobitím. Je to 3 % méně než v roce 2022. Francie by tak měla znovu získat pozici předního světového producenta vína, kterou od roku 2015 drží Itálie. Podle nejnovějších údajů se italská sklizeň v současnosti odhaduje na 43 milionů hl, přičemž podle zemědělského svazu Coldiretti je rok 2023 jedním z nejhorších v historii italských vinic za posledních sto let, spolu s roky 1948, 2007 a 2017. Ve Španělsku by podle španělských družstev mohla sklizeň vína a moštu činit 36 až 36,5 milionu hektolitrů.

Výhled trhu není růžový, probíhá krizová destilace (s rozpočtem nižším, než se požadovalo) a očekává se další poklesu domácí spotřeby (-25 % do roku 2034 podle některých prognóz) při současných potížích na exportních trzích (-8 % objemu francouzských vín a lihovin v první polovině roku 2023). Ačkoli je francouzský vinařský průmysl opět předním světovým producentem vína, stojí také před výzvou stát se předním světovým prodejcem vína.

Vitisphere/Alexandre Abellan/8. 8. 2023/JS

 

Letošní hrozny v Champagne váží v průměru rekordních 220 gramů

V Champagne se na začátku sklizně 2023 chlubí neuvěřitelnou hmotností hroznů. Podle organizace CIVC, byla 31. srpna zaznamenána průměrná hmotnost 220 gramů, což je historický rekord. Je vyšší než předchozí rekord 175 g z roku 2005 a bude mít vliv na výnosy. Odhady nebyly revidovány směrem nahoru, ale očekávané výnosy se na konci července pohybovaly mezi 15 a 17 t/ha. V té době výkonná rada CIVC stanovila maximální povolený výnos pro AOC Champagne na 11,4 t/ha. Tato hodnota odpovídá současnému zpomalení trhu a vlivům způsobeným inflací. Současný cíl prodeje je 315 milionů lahví za dvanáct měsíců. Vzhledem k množství hroznů, které má být sklizeno v tomto ročníku, je pravděpodobné, že vinaři dobře využijí individuální rezervu. Její horní hranice byla právě zvýšena na 10 t/ha, ale až do maximálního výnosu 15,5 t/ha. Množství, které může být v letošním roce pro rezervu vyčleněno, tedy činí 4,4 t/ha. Sklizeň začala v oblastech s nejranějším dozráváním 2. září.

Vitisphere/14. 9. 2023/JS

 

Hlavní zásadou letošní sklizně v Champagne je třídění hroznů

Ještě v polovině července vypadaly hrozny v Champagne mimořádně zdravě, ale od té doby se ukázalo, že nevyzpytatelné srpnové počasí mění pravidla hry. Celkový dojem mezi vinaři je, že rok 2023 je rokem, kdy nic neodpovídá obvyklému schématu - na jaře bylo příliš mnoho trávy, hrozny jsou příliš těžké, na začátku srpna příliš pršelo a na začátku září bylo příliš horko. S výjimkou Chardonnay se stav hroznů zhoršil. V důsledku toho nyní marketingová rada doporučuje: Třiďte hrozny! Jak vysvětluje Sébastien Debuisson, vedoucí technického oddělení marketingové rady Champagne: „V žádném případě to není katastrofální. Máme štěstí v tom, že výnosy jsou velmi vysoké a hrozny nikdy nebyly tak velké, což znamená, že můžeme hrozny třídit. Šedou hnilobu, která se zde již nějakou dobu vyskytuje, by mělo být poměrně snadné identifikovat a odstranit. Hlavním rizikem je kvůli vysokým teplotám bílá hniloba“. Letošní rok by měl být opět rokem bílých odrůd. Nejsou žádné problémy s kvalitou ani s výnosem.

Vitisphere/20. 9. 2023/JS

 

Příšerné pracovní podmínky při sklizni v Champagne

Dobré výsledky sklizně v oblasti Champagne zastínilo několik hororových příběhů. Během sklizně zemřelo pět lidí. Čtyři z nich měli kvůli neobvyklému horku během sklizně problémy se srdcem a zemřeli na ně, pátá osoba byla nalezena mrtvá ve stanu. Ve francouzském deníku l'Humanité se v souvislosti s vyšetřováním obchodování s lidmi hovoří také o novodobém otroctví. Byla uzavřena čtyři střediska hromadného ubytování kvůli nelidským podmínkám.

Ve dvou případech zahájila prokuratura vyšetřování obchodování s lidmi. V jednom případě se údajně jednalo o 18 pracovníků na sklizni z Bulharska. V dalším případě byla skupina asi 60 migrujících pracovníků západoafrického původu, z nichž mnozí neměli doklady, ubytována v nelidských podmínkách. Byli údajně nuceni pracovat a slíbená mzda 80 eur denně jim dosud nebyla vyplacena. Případ vyšel najevo na základě stížnosti souseda, která vedla k uzavření ubytovny pro dělníky. Bylo zde zjištěno několik porušení bezpečnostních a hygienických předpisů. Byly zde obnažené elektrické kabely, ubytování nemělo pevnou podlahu. Prostory byly nehygienické, neuklizené a nedezinfikované a toalety, sociální zařízení a společné prostory byly v nechutném stavu s hromaděním výkalů v sociálních zařízeních. Všechny případy se týkají subdodavatelů, kteří najímají pracovníky a „propůjčují“ je vinařům na sklizeň.

V Champagne stále existuje mnoho vinařů a šampaňských domů, které zaměstnávají své pracovníky přímo, ale to se stále více komplikuje legislativou, což vede k nárůstu těchto zprostředkovatelských společností. Svaz vinařů Champagne požaduje zpřísnění rámcových podmínek a bezpečnostních opatření. Zatímco v mnoha jiných francouzských regionech se stále více sází na mechanickou sklizeň, v Champagne není podle specifikací povolena. Použití strojů bylo vyzkoušeno, ale nejsou vhodné pro sklizeň modrých hroznů pro Blanc de Noirs. Přitom asi 70 % vinic v oblasti Champagne je osázeno modrými odrůdami. Proto je třeba se zatím soustředit na úpravu rámcových podmínek pro ruční sklizeň.

Weinwirtschaft/26. 9. 2023/JS

 

Německo očekává výrazný nárůst sklizně hroznů

Němečtí vinaři očekávají v roce 2023 v Německu výrazně lepší sklizeň vína než v roce 2022. Podle předběžných odhadů se očekává objem sklizně ve výši 9,88 mil. hektolitrů vinného moštu, uvádí Destatis. V porovnání s ročníkem 2022 (9,05 mil. hl) hektolitrů by to znamenalo nárůst o 9,1 %. Jedním z důvodů vyšší sklizně je skutečnost, že ve většině vinařských oblastí byl ve vegetační sezóně 2023 dostatek vody. Nebyly zaznamenány žádné větší škody způsobené krupobitím, bouřkami nebo mrazem, pouze v některých regionech se častěji vyskytovala plíseň révy (peronospora). Odhadovaný objem sklizně je o 1,16 milionu hektolitrů, tj. 13,3 % nad průměrem let 2017 až 2022 (8,72 milionu hektolitrů).

Výrazné procentuální zvýšení objemu sklizně oproti roku 2022 se očekává ve vinařských oblastech Mosel (+20,5 %) a Württembersko (+12,7 %), Pfalz (+10,1 %) a Rheinhessen (+9,7 %), které jsou rozlohou velké. Výrazný nárůst oproti předchozímu roku hlásí také malé vinařské oblasti Ahr (+75,4 %), Mittelrhein (+57,4 %) a Sachsen (+12,3 %). Očekává se, že objem sklizně Ryzlinku rýnského vzroste oproti roku 2022 o 16,8 %, objem sklizně druhé a třetí nejvýznamnější bílé odrůdy, Müller-Thurgau (+1,8 %) a Pinot gris (+4,6 %). Objem sklizně modré odrůdy Pinot noir se rovněž výrazně zvyšuje, a to o 5,9 %, zatímco Dornfelder zůstává zhruba na úrovni předchozího roku.

DDW/4. 9. 2023/JS

 

Německo: Méně vína, než se očekávalo

Svaz zemědělců a vinařů jižní části Porýní-Falce (BWV) vypracoval k 15. září 2023 první průběžné hodnocení současné sklizně hroznů. Podle svazu bude objem sklizně v Porýní-Falci pravděpodobně výrazně nižší, než byly původní prognózy. BWV v současné době předpokládá, že objem sklizně nepřekročí objem z předchozího roku a bude mírně pod dlouhodobým průměrem. Tento odhad potvrdili i odborníci z DLR v Neustadtu (Pfalz) a Oppenheimu (Rheinhessen). Jako hlavní příčinu uvádějí počasí před sklizní a na jejím začátku. Na jedné straně vysoké teploty připravily hrozny o vodu, na druhé straně sami producenti snížili výnosy selektivní sklizní zaměřenou na kvalitu. Některé části Porýní těsně před sklizní zasáhly také silné bouřky s drastickými škodami způsobenými krupobitím. V poslední době se z vinařských oblastí opakovaně ozývají hlasy poukazující na vysoký tlak houbových chorob, včetně jejich hnití.

Weinwirtschaft/18. 9. 2023/JS

 

Pozitivní vyhlídky na sklizeň ve vinařské oblasti Franky

Svaz franckých vinařů představil aktuální údaje o sklizni hroznů v roce 2023. S průměrnou sklizní přibližně 78 hektolitrů na hektar a celkovým výnosem přibližně 468 404 hektolitrů odpovídá sklizeň vína ve Frankách v roce 2023 potřebám trhu. Na konečné výsledky se ještě čeká, ale měly by být příslibem aromatických a elegantních vín z domoviny Sylvánského.

V regionu panovaly v letošním roce rozmanité klimatické podmínky: poměrně teplá zima, chladné jaro a optimální kvetení v červnu. Vysoké teploty v červenci vedly ke stresu ze sucha, zejména u mladých vinic, i když starší rostliny se s ním díky hlubokým kořenům vyrovnaly lépe. Navzdory těmto problémům se díky chladným nocím před sklizní podařilo dosáhnout dobrého aromatického projevu a očekává se, že vína tohoto ročníku budou elegantní a typická pro své odrůdy.

Weinwirtschaft/28. 9. 2023/JS

 

Německo: Snížení minimální cukernatosti moštu pro Dornfelder

Ochranná společenství vinařských oblastí (pozn.: u nás VOC) Porýní-Hesensko a Nahe schválily dne 11. září snížení minimální cukernatosti moštu pro odrůdu Dornfelder. Podle sdělení společenství se minimální cukernatost moštu pro kvalitní víno Dornfelder pro sklizeň v roce 2023 snižuje z 68 °Oe na 65 °Oe (14,9/14,0 ˚NM) a 8,3 % obj. alkoholu. Toto platí „okamžitě“. Stejné snížení již 6. září schválilo Ochranné společenství falcké oblasti.

Snížení umožní sklizeň hroznů dříve, uvádí společenství. Podle sdělení bylo rozhodnutí motivováno zejména aktuálním počasím a hrozbou ze strany octomilky japonské (Drosophila suzukii), která může v současné době způsobit významné škody na hroznech. Společenství dále informovala, že předloží u příslušného úřadu žádosti o povolení možného přicukření pro vybrané modré odrůdy révy.

DDW/11. 9. 2023/JS

 

Možnost většího přicukření moštu v Porýní-Falci

Téměř všechny pěstitelské oblasti Porýní-Falce s výjimkou oblasti Ahr a Mittelrhein snížily v první polovině září minimální cukernatost moštu pro kvalitní víno odrůdy Dornfelder, a to z 68 na 65 °Oechsle. Současně bylo oznámeno, že bude požádáno o zvýšení možného přicukření moštu pro Dornfelder a také pro Modrý Portugal. Podle ministerstva zemědělství a vinařství Porýní-Falce byla žádost schválena a v nejbližší době se očekává zveřejnění ve Spolkovém věstníku. Schválen byl celý možný rozsah, takže obsah alkoholu u Dornfelderu a Modrého Portugalu ve vinařských oblastech Nahe, Mosel, Pfalz a Rheinhessen může být letos přicukřením zvýšen až o 3,5 % objemových. Obvyklá míra zvýšení cukernatosti ve vinařské zóně A činí 3 % obj. V letech s „mimořádně nepříznivými klimatickými podmínkami“ však může být zvýšena až o 0,5 % obj. alk.

DDW/28. 9. 2023/JS

 

Rakouský svaz vinařů očekává letos sklizeň 2,3 milionu hl

Rakouský svaz vinařů očekává slibný ročník 2023. Na tradiční tiskové konferenci s prvním odhadem objemu sklizně se očekává 2,3 milionu hektolitrů, což je mírně pod dlouhodobým průměrem. Suchá zima, pozdní začátek vegetace, žádné jarní mrazy, pozdní, poněkud ošidné kvetení, horké letní dny, dostatek, částečně extrémní srážky a několik krupobití charakterizují ročník 2023. Přestože se vyskytly ojedinělé nebo plošně náročné podmínky pro vinohradnictví, prezident svazu Johannes Schmuckenschlager očekává slibný ročník.

Odvětví se obává stále vysokých výrobních nákladů, pod tlakem je zejména trh s volnými hrozny. Schmuckenschlager apeluje na obchod, aby platil spravedlivé ceny. Ty by měly umožnit vinařům přežít, přestože v současné době přicházejí do Rakouska levná vína. Pozitivum pro Rakousko: Z evropského hlediska lze ve velkých vinařských zemích očekávat spíše malou úrodu.

Der Winzer/6. 9. 2023/JS

 

Hrozny rakouské národní odrůdy Zweigeltrebe vadnou

I letošek bude pravděpodobně tzv. rokem postiženým vadnutím hroznů Zweigeltrebe. Symptomy se projevují během několika málo dní: Bobule zaostávají ve vývoji ve fázi zrání a vadnou. Většinou se tento problém projevuje u modré odrůdy Zweigeltrebe. Na začátku vadnutí hroznů je třapina hroznu ještě neporušená, později začne nekrotizovat a celý hrozen je postižen. Na konci vadnutí zůstávají bobule s nízkým obsahem cukru a vysokým obsahem kyselin, hrozny nelze zpracovat, což způsobuje značné ztráty sklizně.

Různí vinaři, jak v Dolním Rakousku, tak v Burgenlandu, hlásí letos až 40% ztráty kvůli vadnutí hroznů. Pro některé podniky je rakouská národní odrůda Zweigeltrebe již kvůli opakujícímu se problému považována za vyhaslý model. Jsou postiženy i dobře udržované porosty, nepomáhá ani snížení výnosu, například dělením hroznů. Částečné nebo teoreticky známé jsou příčiny vadnutí, jako jsou fyziologické poruchy související s minerálem draslíkem. Jelikož se jedná spíše o komplex příčin, není léčba jednoduchá. Podle vinařského odborníka Dr. Ferdinanda Regnera bude problém letošního roku pravděpodobně spojen s extrémními výkyvy vody, tedy rychlými změnami v extrémním počasí, které situaci zhoršují. Pozor, vadnutí hroznů se nesmí zaměňovat s odumíráním třapiny.

Der Winzer/Walter Kaltzin/13. 9. 2023/JS

 

Rakousko: Vývoj hroznů v 35. týdnu stejně rychlý jako v roce 2021?

Rychlý nárůst hladiny cukru v posledních týdnech vedl k tomu, že parametry zralosti hroznů jsou v současné době velmi podobné těm z roku 2021. Kyseliny jsou však již výrazně nižší. Předpovědi počasí jsou pozitivní: následující dva týdny by měly být suché.

Stejně jako v minulém týdnu je průběh zrání hroznů v Dolním Rakousku a Burgenlandu velmi podobný jako v roce 2021. Hodnoty cukru jsou v současné době v průměru 14,4 °KMW (15,3 ˚NM), hodnoty asimilovatelného dusíku 208 mg/l. Velký rozdíl oproti roku 2021 je však v koncentraci kyselin v hroznech. Celkový obsah kyselin v současné době činí v průměru 9,9 g/l, zatímco v roce 2021 byl při stejné cukernatosti asi o 4 g/l vyšší. Průměrná hodnota pH je v současné době 3,1.

Tyto údaje pravidelně zdarma jednou týdně zveřejňují dva státní ústavy - HBLA a BA pro vinohradnictví a ovocnictví Klosterneuburg a Spolkový ústav (BA) pro vinařství Eisenstadt.

Der Winzer/30. 8. 2023/JS