Informace vinařům k prezentaci na veletrhu Prowein 2021

7. 5. 2020

Informace vinařům k prezentaci na veletrhu Prowein 2021

Rada VF na svém zasedání dne 21. 4. 2020 rozhodla o realizaci společné expozice ČR na veletrhu Prowein 2021 zajišťované Vinařským fondem.

Rada VF rozhodla konání za těchto podmínek:

  • Účast minimálně 8 výrobců vína - spoluvystavovatelů na veletrhu
  • Poplatek spoluvystavovatele je 30.000 Kč vč. DPH

Pokud se chcete veletrhu účastnit, zašlete vyplněnou a podepsanou smlouvu ve dvou vyhotoveních (ke stažení na webu vinarskyfond.cz) na adresu:

Vinařský fond
Žerotínovo nám. 3
60182 Brno

Ke stažení: