Informace o chodu Komise inspekce pro hodnocení a zatřiďování vín

30. 3. 2020

Informace o chodu Komise inspekce pro hodnocení a zatřiďování vín

V termínu od 1. 4. 2020 se spouští chod Komise v provizorním režimu souvisejícím s pandemií virového onemocnění COVID 19 za níže uvedených podmínek:

  • vzorky budou přijímány do komise pouze v pondělí a středu po předchozí telefonické domluvě (či e-mailem) od 8:00 do 14:00,
  • maximální počet napříjmovaných vzorků během pondělí a středy vždy pro následující týden bude 180 kusů, až do odvolání. Počet vzorků je volen s ohledem na nutnou regulaci plynulého zajištění chodu Komise a rovnoměrné uspokojení potřeb výrobců.
  • jednotlivý výrobce bude moci přihlásit vzorky dle počtu zatřiďovaných vzorků v roce 2019, viz tabulka.

Přijímané vzorky dle zatřiďování v roce 2019

Rok 2019
Počet zatříděných šarží
Počet přijímaných vzorků od výrobce
Více než 80 25
50 - 79 15
20 - 49 8
Méně než 19 včetně 3
  • vzorky budou objednávány/přebírány pouze pro následující týden,
  • budou přijaty pouze vzorky s kompletní dokumentací v momentu předání vzorku,
  • vzorky z důvodu karanténních opatření budou přijímány ve vestibulu budovy SZPI Běhounská 10, Brno za režimu hygienických podmínek daných Usneseními vlády, Ústředního krizového štábu případně Ministerstva zdravotnictví ČR,
  • vzorky mimo režim plánování, včetně doručovaných poštou, budou výrobcům vráceny,
  • uvedená pravidla se stávají platnými dnem zveřejnění.


Kontakty pro objednání vzorků:

Tel.: 542 426 713
E-mail: zatridovanizavinac.gifszpi.gov.cz


Děkujeme za pochopení.

 

Zdroj. www.szpi.gov.cz