Informace k žádostem o podporu z Vinařského fondu pro termín 1.7.-15.8.2018

13. 8. 2018

Informace k žádostem o podporu z Vinařského fondu pro termín 1.7.-15.8.2018

Od 1. července do 15. srpna je možné opět podávat žádosti o podporu z Vinařského fondu. Pravidla pro žadatele schválila Rada Vinařského fondu a následně Ministerstvo zemědělství. Pravidla jsou zveřejněna na webu Vinařského fondu. V tomto sdělení vás chceme informovat o změnách, které se týkají podpory účasti na výstavách a soutěžích.

Na svém prosincovém zasedání schválila Rada Vinařského fondu seznam výstav, soutěží a prezentačních akcí, na kterých je podporována účast vinařů (výrobců vín), resp. jejich sdružení. Konkrétně jde o tyto akce:

Výstavy, prezentační akce (tj. fyzická účast vinařů, resp. jejich zástupců):

Decanter, Dobřichovické vinařské slavnosti 2018, Garden Food Festival 2018, Pardubický festival vína, 21. ročník, UNITED STATES TRADE TASTING 2018, Vinařské Litoměřice, Wine Prague, Země živitelka

Soutěže vín (účast vzorků vín):

51. Valtické vinné trhy, Asia Wine Trophy, AWC Vienna, Concours Mondial Bruxelles, Decanter, IWSC Hong Kong, GRAND PRIX VINEX 2018 – mezinárodní soutěž vín, KRÁL VÍN České republiky 2018, Mondial du Rosé, MUNDUSvini, Muvina, OENOFORUM 2018 - Czech International Wine Competition, PIWI Weinpreis, Salon vín – národní soutěž vín ČR 2019, Soutěž vín u příležitosti 21. ročníku Pardubického festivalu vína, Terra Vino, The San Francisco International Wine Competition, VINAŘ ROKU ČESKÉ REPUBLIKY 2018, Vino Ljubljana.

Systém podpory se změnil následovně: Vinař – výrobce vín může požádat o podporu na účast na akce uvedené v předchozím seznamu, přičemž na každou musí podat samostatnou žádost.

V případě výstav a prezentačních akcí je maximální výše podpory na jednu žádost 50.000 Kč, celkově pak má na všechny vinař pomyslnou částku, kterou může vyčerpat, 150.000 Kč (v případě vinařských sdružení jsou limity následující: maximální podpora na jednu akci 100.000 Kč, celkově 300.000 Kč). Hradí se 50% nákladů na pronájem výstavních/prezentačních prostor.

Příklad: Pokud se chce vinař účastnit např. pěti výstav z uvedeného seznamu, podá samostatnou žádost na každou z nich. Po realizaci předloží vyúčtování (může postupně dle toho, jak proběhnou jednotlivé akce). Vyplacená podpora se vypočítá z částky, kterou vinař zaplatí za pronájem prostor; dejme tomu, že na první výstavě zaplatí za pronájem prostor 60.000 Kč – podpora tedy bude činit 30.000 Kč, na druhé bude pronájem 100.000 Kč – podpora 50.000 Kč, na třetí pronájem 40.000 Kč – podpora 20.000 Kč, na čtvrté pronájem 60.000Kč - podpora 30.000 Kč, na páté zaplatí za pronájem např. 50.000 Kč, ale podporu může obdržet ve výši max. 20.000 Kč (dosáhne celkového limitu 150.000Kč).

V případě soutěží je pak max. podpora na jednu soutěž 5.000 Kč, celkový „rámec“ pro všechny soutěže pak 50.000 Kč. Vinař má opět možnost požádat o podporu účasti na jakoukoliv soutěž uvedenou ve výše uvedeném seznamu. Hradí se 50% nákladů na účastnické poplatky (počet vzorků není rozhodující). Přihlášku, dopravu a vše spojené s účastí vzorků vín na dané soutěži si již každý vinař řeší sám.

http://www.vinarskyfond.cz/podpory/

Kontaktní osoba:

Pavel Večeřa, mail: vecera@vinarskyfond.cz, tel: 606 602 587