IDD Bratislava: 30 rokov kvality pre vinárov

10. 2. 2020

IDD Bratislava: 30 rokov kvality pre vinárov

Najväčší slovenský výrobca vinárskych zariadení z nerezovej ocele, spoločnosť IDD Bratislava, tento rok oslávi 30 výročie svojej existencie. Už tridsať rokov sa táto rodinná firma venuje výrobe zariadení, ktoré sú pre vinárov alfou a omegou profesionálnej výroby.

Osobný prístup, klient na prvom mieste a samozrejme, pocit zodpovednosti voči každému jednému zákazníkovi. IDD Bratislava dodáva už 30 rokov svojim klientom tie najkvalitnejšie zariadenia na prvotné spracovanie hrozna, fermentačné či skladové nádrže a riadiace systémy na kontrolovanú fermentáciu muštov.

Jednotka doma, špička v zahraničí
“Naše prvenstvo na slovenskom trhu sme získali vďaka nekompromisnému prístupu k výberu materiálov, dokonalému vypracovaniu detailov a optimálnym konštrukčným riešeniam,” konštatuje Ing. Anton Hrdlička, zakladateľ a konateľ spoločnosti IDD Bratislava. “Naše zariadenia umožňujú všetkým našim klientom dosahovať tie najlepšie výsledky. Zakladáme si na funkčnej a jednoduchej konštrukcii, dlhej životnosti, nenáročnej sanitácii a údržbe, ktoré ocení každý vinár,” dodáva.

IDD Bratislava je v súčasnosti jednotkou na slovenskom trhu a vo svojej oblasti prakticky nemá konkurenciu. Vďaka vynikajúcej kvalite a rozumnému pomeru ceny a výkonu sa podarilo firme úspešne preniknúť aj do sveta: okrem európskeho trhu dnes prijíma zákazky aj z Ruska, viacerých afrických štátov, či USA.

Know-how a inovácie
Know-how spoločnosti sa zakladá najmä na vlastných, originálnych riešeniach, ktoré sú z veľkej časti chránené patentmi a priemyselnými vzormi. Uľahčujú prácu, zlepšujú technické vybavenie zariadení, či umožňujú pohodlnejšiu manipuláciu a údržbu zariadení. Sú overené časom a množstvom spokojných zákazníkov.
V budúcnosti sa chce spoločnosť zamerať najmä na vývoj a výrobu nových typov vinifikátorov a kryomaceračných nádrží, ktoré tiež patria medzi naše vlastné vynálezy. Počas uplynulých piatich rokov sa inovační tím intenzívne venoval ich testovaniu a dnes sú zástupcovia presvedčení o tom, že budú znamenať revolúciu v spracovaní hrozna.

Kvalita je základ
Základným trendom v konzumácii a vo výrobe vína je nárast očakávaní na kvalitu. K slovu sa dostávajú čoraz viac poctiví producenti a samozrejme, rovnako, ako aj v každej inej technologickej oblasti, aj vo výrobe vína je z roka na rok viac nových vedomostí a tým aj inovácií. “Najnovším trendom vo vinárstve je čo najšetrnejšie spracovanie hrozna pri zavedení teplotných procesov,” hovorí Sabina Barborjak, obchodná riaditeľka spoločnosti IDD Bratislava.

Výroba vína je samozrejme umenie, ktoré závisí od mnohých faktorov - určujúca je kvalita hrozna, schopnosti a profesionalita vinára, množstvo jeho skúseností, pretože zložitú, krásnu a poetickú cestu z vinohradu až po vytlačenú etiketu na fľaši nemožno redukovať len na technologický proces. Na druhej strane však platí, že bez kvalitných technológií sa dnes vinár nezaobíde.

Sabina Barborjak
ved.predaja

IDD Bratislava
Myjavská ul. č. 16
811 03 Bratislava

prevádzka:
Dúbravská cesta č. 9
841 01 Bratislava 4

Tel.: 00421 254 653 495-6
Tel./Fax: 00421 254 776 917
Mobil: 00421 903 653 234
E-mail: idd@idd.sk
www.idd.sk