Hradecký pohár vína - výzva pro vinaře

14. 8. 2018

Hradecký pohár vína - výzva pro vinaře

Vážení vinaři, vážení obchodníci s vínem a dovozci,
je nám potěšením pozvat Vás jménem organizačního výboru na již 12. ročník mezinárodní soutěže vín Hradecký pohár vína, která proběhne pod záštitou primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka. Garantem soutěže a odborným vedoucím hodnocení je pan Jiří Čábelka.

VINUM GRADECENSE
HRADECKÝ POHÁR VÍNA
29. a 31. srpna 2018

Hodnocení vín se uskuteční ve středu 29. 8. a ve čtvrtek 30. srpna 2018 v Kongresovém sále Hotelu Černigov v Hradci Králové. Soutěž byla již od počátku uznána Ministerstvem zemědělství, členy odborných hodnotících komisí budou opět pouze zkušení degustátoři s platnými degustátorskými zkouškami, resp. odborníci s mezinárodní působností. Bližší pravidla soutěže jsou uvedena ve Statutu_Hradecký_pohár_vína_2018 . Odborným partnerem soutěže je Asociace degustátorů České republiky z. s.

Vítězná vína kromě medailí obdrží, jako již každoročně, ocenění ve formě finanční hotovosti od partnerů soutěže, a to vždy nejlepší víno či kolekce v kategoriích: nejlepší kolekci vín, celkový šampion soutěže, šampion bílých vín, šampion červených vín, cena pro nejlepší šumivé víno, cena pro nejlepší víno vinařské oblasti Čechy a cena Jaroslava Stránského - zvláštní cena při příležitosti oslav stého výročí založení Ceskoslovenska – nejlepší víno z odrůd vyšlechtěných na území České republiky v letech 1918 – 2018 (bližší podmínky jsou uvedeny ve statutu soutěže).

Prezentace soutěže, zúčastněných vín, jejich producentů i dovozců, proběhne v pátek 31. srpna 2018 v Jiráskových sadech v Hradci Králové na akci Svátek vína na soutoku. Zde uvítáme Vaši osobní účast. Připravujeme pro Vás samostatný stánek s možností prodeje a prezentace Vašeho sortimentu zástupcem Vašeho vinařství. Svátek vína pro hradeckou veřejnost bude bohatě medializován a podpořen účastí významných osobností. Zde budou také vyhlášeny výsledky soutěže a předány ceny vítězným vínům. 

VYUŽIJTE MOŽNOST ON-LINE PRIHLÁŠKY na www.elwis.cz

www.poharvina.cz

Přihlášky se vzorky vín je možno odevzdat do 27. srpna 2018 do 10h. na sběrných místech:

VICOM s.r.o.
Přístav Holešovice východ
Jankovcova 6, Praha 7
tel.: +420 224 816 232 p. Novotný

Vinotéka Království vín
Karla IV. 614
500 02 Hradec Králové
tel.: 420 495 513 012

BS Vinařské potřeby
691 02 Velké Bílovice
tel.: +420 728 040 323

BS Vinařské potřeby Mikulov
K vápence 601
692 01 Mikulov
Tel.: +420 519 500 516

ZNOVÍN
prodejní místo v Louckém klášteře, Znojmo
tel.: 515 267 237, 606 707 626

Vinařství Plešingr,
Vinotéka Hodonín
Brněnská 12, 695 01 Hodonín tel. 604 227 746

Chateau Modra, a. s.
Dobrá 120, 900 01 Modra
Slovensko
Tel.: +421 336 472 375
Fax: +421 336 472 375

Vinotéka IN VINO s.r.o.
V Kopečku 163
500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 495 512 726

Karton se soutěžními víny prosím zřetelně označte HPV 18. Soutěžní vína jsou osvobozena od poplatku. 1 vzorek = 6 plně adjustovaných, řádně označených lahví.

Na setkání s Vámi i Vašimi víny se těší organizační tým HPV ve složení:

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. – statutární ředitel soutěže
Stanislav Rudolfský – president soutěže