HOBRA chce zlepšit firemní komunikaci

9. 12. 2019

HOBRA chce zlepšit firemní komunikaci

Společnost HOBRA-Školník s.r.o. je významný český výrobce řešení v oblasti filtrace. Problematikou filtrace, zvláště pak hloubkové filtrace, se HOBRA zabývá již více než 65 let. Firma je globálně působící podnik na jehož výrobky se spoléhají zákazníci z více než 40 zemí všech kontinentů.

V rámci přirozeného důrazu na zlepšování se HOBRA dohodla se studentkou VUT v Brně na zpracování výzkumného projektu na téma spokojenosti zákazníků s firemní komunikací. Celý projekt navíc zpracuje v rámci své diplomové práce. Těší nás, že tak HOBRA může podpořit akademické vzdělávání formou, která je smysluplná, a která může mít zásadní přesah do praxe. V rámci zpracování práce je připraven výzkum v této oblasti, jehož součástí je dotazník vinařům. To je také důvod, proč se k Vám tato zpráva dostává. Cílem dotazníku je získání podkladů k dalším analýzám na jejichž základě může dojít ke zlepšení komunikace mezi HOBROU a jejími zákazníky.

Velmi Vás žádáme o vyplnění DOTAZNÍKU.

Pokud Vám odkaz nefunguje, zde je možné si stáhnout dotazník ve formátu pdf a zaslat jej elektronicky na e-mailovou adresu info@hobra.cz

Vyplněním dotazníku nám pomůžete se zlepšit a zároveň podpoříte studenta a akademické vzdělávání.
Děkujeme za váš čas!


Vojtěch Školník, vedoucí marketing&prodej, HOBRA – Školník s.r.o.
Michaela Škodová, studentka VUT Brno