ELITA semenářská, a.s.

ELITA semenářská, a.s.

ELITA semenářská, a.s., je výrobní a obchodní organizace působící v rozhodujících zemědělských oblastech České republiky.  Specializuje se na výrobu a prodej osiva a sadby polních plodin a   obchoduje s produkty rostlinné prvovýroby. Dodává také průmyslová hnojiva, pesticidy a pomocné látky. Pro vinohradnictví především osiva do mezipásů a přípravky  fy OLMIX GROUP.

ELITA semenářská, a.s.
Cupákova 4a
621 00 Brno
www.elita.cz

Kontaktní osoby: 
Ing. František Lupač, specialista na produkty OLMIX
Ing. Böhmová Jiřina, referent komodit, chemie, hnojiva, pomocné látky

Inovace, novinky
Kromě známých produktů NEOSOL a AGROPTIM SUNSET nabízíme novinku - kapalné hnojivo MULTI-N. Obsahuje 33 % N a 9,3 % S. Má vysoké využití aplikovaných živin až 90 %. Vstřebávání nezávisí na vlhkosti půdy.  Aplikace v dělených dávkách. Jedna aplikace  do 10 l/ha, výjimečně do 15 l/ha.


FOTO1: Stav po přívalových srážkách 27 mm během 30-ti minut


FOTO2: Výsadba 2017, pouze orba , NPK a NEOSOL. Stav 24.7.2019, sklizeň 7,2 t


FOTO3: Zdravá půda – základ jakéhokoliv pěstování