Ekologická likvidace vedlejších produktů z výroby vína

13. 9. 2018

Ekologická likvidace vedlejších produktů z výroby vína

Kvasniční kaly tvoří hlavní odpadní produkty vznikající při výrobě vína, obsahují živé i mrtvé kvasinky, bakterie, zbytky výživ aj. Legislativně je tento materiál brán jako odpad a likvidace splavováním do čistíren odpadních vod není povolena. Mnohdy zde totiž hrozí nevratné poškození zaběhlých čistících biotechnologických procesů včetně hrozby nemalých sankcí. Pokud se chce vinař těchto zbytků z výrobní technologie zbavit ekologicky, může se obrátit na firmu BS vinařské potřeby s.r.o.

Nabízíme službu likvidace odpadu z výroby vína se zaměřením na výkup tekutých vinných kvasnic a závadných vín.

Výkupní cena tekutých kvasnic se pohybuje od 0,50 do 1 Kč za litr v závislosti na kvalitě, objemu a vzdálenosti. Kaly nebo víno přímo u vás přečerpáme, odvezeme a do 14i dnů fakturou zaplatíme.

Poskytujeme likvidaci i tuhých kvasnic, tzv. výlisků. Tato služba vám ušetří spoustu nežádoucích starostí.

V případě zájmu kontaktujte Radka Zigmunda (tel. +420 608 354 468, kalolis@vinarskepotreby.cz), provoz již byl zahájen.