e-VDO - seminář - přeprava vína ve volném daňovém oběhu

26. 4. 2023

e-VDO - seminář - přeprava vína ve volném daňovém oběhu

Svaz vinařů České republiky a Národní vinařské centrum ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel pořádají seminář "e-VDO – doprava vína ve volném daňovém oběhu v EU od 13. 2. 2023". Seminář proběhne dne 9. 5. 2023 od 10.00 hodin v přednáškovém sále Centra Excelence, Sobotní 1029, Valtice

 

Program:
I. Doprava vína ve volném daňovém oběhu (přednášející: Pavlína Mauerová)
1. legislativa (typy dopravy, typy subjektů, povinnosti na straně odesílatele / příjemce, poskytnutí zajištění),
2. technické požadavky na používání systému EMCS,
3. první úkony v EMCS – registrace subjektu (včetně konfigurace), registrace uživatelů, registrace kvalifikovaného certifikátu,
4. zápis do EMCS na straně odesílatele – podání e-SAD, storno, změna místa určení,
5. zápis do EMCS na straně příjemce – podání oznámení o přijetí (přijetí, odmítnutí zásilky, zápis nesrovnalosti),
6. záložní postupy (při nefunkčnosti systému),
7. ověření SEED ID (evidenčního čísla ke spotřební dani) na webu DG TAXUD,
8. ověření stavu ARC (identifikátoru dopravy) na webu DG TAXUD,
9. možnosti využití mezinárodní spolupráce při řešení problémů.
II. Prodej z českého e-shopu do zahraničí (přednášející: Pavlína Mauerová)
III. Výroba šumivých vín (přednášející: Martin Čermák)
IV. Příklady z praxe, dotazy

Přítomen pro další doplňující dotazy bude taktéž ředitel odboru daní plk. Ing. Jan Boháč, MBA.
plk. Ing. Pavlína Mauerová – vedoucí oddělení ELO a EMCS a zástupkyně ředitele odboru daní GŘC
kpt. Ing. Martin Čermák – metodik pro oblast vína na oddělení Metodiky daní

Přihlášení na seminář je možný prostřednictvím přihlašovacího systému NVC, o.p.s.


Seminář je určen široké odborné veřejnosti do naplnění kapacity sálu v uspořádání kinosál a je pro účastníky zdarma.

Program ke stažení