Důležité informace k činnosti Vinařského fondu v současné situaci

16. 3. 2020

Důležité informace k činnosti Vinařského fondu v současné situaci

Z důvodu rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení karantény na celém území ČR a omezení volného pohybu
osob přistupuje Vinařský fond k následujícímu opatření: Po dobu trvání krizového stavu se uzavírají kanceláře Vinařského fondu pro
osobní návštěvy a podání !!!

Veškeré záležitosti bude po výše uvedenou dobu možné řešit pouze elektronickou cestou nebo po
telefonu.

Pro tyto účely jsme pro vás dispozici na těchto kontaktech v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00:

 • Ing. Jaroslav Machovec – obecné informace o činnosti VF, schvalování nových žádostí o podporu
  Telefon 606 645 470, E-mail: machovec@vinarskyfond.cz
 • Ing. Ctibor Dolanský – odvody do VF, splátky návratných podpor z výsadeb vinic
  Telefon 606 601 847, E-mail: dolansky@vinarskyfond.cz
 • Ing. Lucie Krainová – podpory VF, vyúčtovaní podpor, košty, otevřené sklepy
  Telefon 606 602 587, E-mail: krainova@vinarskyfond.cz
 • Mgr. Martina Černá – marketing, svátek růžových vín
  Telefon 777 092 862, E-mail: cerna@vinarskyfond.cz
 • Ing. Alena Straková – fakturace, provozní ekonomické záležitosti
  Telefon 723 308 010, E-mail: strakova@vinarskyfond.cz

Informace k žádostem o podporu podaných v termínu 1. 1. 2020 až 15. 2. 2020:
Žádosti podané v tomto termínu měla Rada VF projednávat na svém zasedání dne 18. 3. 2020. Toto
zasedání bylo z výše uvedených mimořádných důvodů zrušeno a Rada se ke schvalování žádostí sejde
v nejbližším možném termínu po ukončení mimořádných opatření.

Vyúčtování podpor, u kterých se blíží mezní datum vyúčtování:
V této mimořádné situaci vychází Vinařský fond vstříc žadatelům, jejichž povinností je podat do 20. 3.
2020 vyúčtování podpory. Pokud žadatel nemá datovou schránku, nebo nedisponuje elektronickým
podpisem, je možné vyúčtování zaslat elektronicky na mailovou adresu podatelna@vinarskyfond.cz
jako přílohu ve formátu PDF, nouzově JPG. Takto zaslané vyúčtování bude zaevidováno, jako
vyúčtování zaslané poštou. Podmínkou je posléze zaslat podepsanou čelní stranu vyúčtování
opatřenou podpisem prostřednictví pošty (nemusí být do 20.3 nebo do jiného termínu vyúčtování
uvedeného ve vašem Rozhodnutí)!!!

Za Vinařský fond
Ing. Jaroslav Machovec