Důležitá informace k jarním mrazům

19. 4. 2024

Důležitá informace k jarním mrazům

Vážení kolegové, předně bychom chtěli informovat, že pečlivě monitorujeme situaci po dvou mrazech, ze středy na čtvrtek a zejména ze čtvrtka na pátek. S ohledem na to, že není všem dnům konec a čeká nás krušné nedělní, pondělní a úterní ráno, sdělujeme, že hned ve středu zahájíme dotazníkové šetření pro zjištění stavu škod za celou ČR. 

Upozornění všem na pálení protimrazových svící a rozdělávání ohňů!!!!

Protože se vyskytlo reálné hlášení veřejnosti hasičům na přítomnost požáru v přírodě, upozorňujeme na povinnost při spalování hořlavých látek na volném prostranství, tedy i pálení protimrazových svící, resp. rozdělávání ohňů, včetně přijatých protipožárních opatření. Tuto skutečnost je třeba předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Hlášení je možno provést: paleni.izscr.cz