Dotazník vinařům - Apelační systém ČR

14. 3. 2019

Dotazník vinařům - Apelační systém ČR

Obracíme se na Vás, jako na odborníky vinaře s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Vaše názory jsou pro nás velmi důležité a cenné. Pomohou nám objektivně vytvořit analýzu pro rozvoj Apelačního systému ČR.

Zvu vás k vyplnění formuláře:

Apelační systém České republiky
Dotazníkové šetření I.
VYPLNIT FORMULÁŘ

Vážení vinaři,
v současné době pracuje Přípravný výbor (dále jen „Výbor“) na vytvoření Apelačního systému ČR. Výbor byl schválen na základě usnesení představenstva Svazem vinařů ČR ze dne 17. 12. 2017 a jeho rozšíření bylo schváleno usnesením představenstva Svazu vinařů ČR dne 1. 2. 2019. Posláním Výboru je vytvoření konceptu „Apelační instituce“ a členění Apelačního systému ČR. Výbor bude doplněn o další členy z jednotlivých podoblastí a institucí.

Budeme rádi, když se zapojíte a získáme tak Vaše názory. Aby výsledky tohoto dotazníkového šetření byly relevantní, je zapotřebí, aby dotazník vyplnilo co nejvíce vinařů. Prosíme Vás proto, abyste si našli čas a dotazník vyplnili. Jeho čas Vám nezabere více než 15 minut. 

Výsledky tohoto šetření poté, co je zpracujeme, budeme prezentovat na konferenci k dané problematice.

Mimo jiné budou výsledky použity v odborné či vědecké publikaci.

Ještě jednou bych Vám rád poděkoval za Vaši ochotu a čas.

Mgr. František Koudela
člen Přípravného výboru