Burčák bude již za týden!

26. 7. 2018

Burčák bude již za týden!

Letošní rok je teplotně nadprůměrný, a to se odráží i na kvalitě a zralosti hroznů. Na základě toho budeme moci ochutnat první burčák již 1. srpna, jak je dáno zákonem. Obvykle jsou hrozny okolo začátku srpna ještě tvrdé a nekonzumovatelné, ale letošní ročník je v tomto směru výjimečný.

Moravští vinaři čekají na 1. srpna. Zákon hovoří jasně: částečně zkvašený mošt lze nabízet k přímé lidské spotřebě mezi 1. a 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly vinné hrozny sklizeny, pokud je částečně zkvašený hroznový mošt ve stavu kvašení. „Ten, kdo by chtěl burčák neboli částečně zkvašený mošt prodávat dříve, porušil by zákon. Tento rok je výjimečný, obvykle jsou téměř všechny hrozny v tuto dobu ještě tvrdé,“ sděluje Martin Půček za Svaz vinařů a dodává: „Zatím nemám informace, že by už tento týden docházelo ke sběru hroznů. Pokud ano, jsou to jen jednotlivci. Cukernatost u hroznů na první burčák u prvních odrůd je ještě nedostatečná, podle našich zjištění pouze v ojedinělých izolovaných lokalitách dosahují některé odrůdy kolem 16°NM což po přidání cukru, v souladu s legislativou, by mohlo být pro burčák použitelné. Sběry spíše začnou probíhat až příští týden.“ Jako první se budou sklízet odrůdy Irsai Oliver, Solaris a následovat bude Můškát moravský.

Vegetace je dopředu přibližně o 2-3 týdny.„Zdravotní stav hroznů je nyní výborný, stejně tak ani sucho zatím není zásadní problém. Násada hroznů je nyní také výborná, ale do hlavní sklizně je ještě více než měsíc,“ komentuje aktuální stav na vinicích Martin Půček za Svaz vinařů a dodává: „Celkově lze nyní říci, že pokud nedojde k velkému výkyvu počasí, mohla by být úroda nadprůměrná, co se týká množství na hodnocení kvality ročníku si ještě musíme počkat.“

Burčák a zákon

Burčák musí být vyroben pouze z hroznů vypěstovaných a zpracovaných v České republice. Smí se prodávat pouze od 1. srpna do 30. listopadu daného kalendářního roku. Burčák nesmí být prodejci ředěný vodou. Při prodeji musí být spotřebitel informován o tom, že se jedná o burčák a kdo je jeho výrobcem.

Pro více informací:

Ing. Martin Půček, ředitel Svazu vinařů

E-mail: martin.pucek@svcr.cz

Tel.: +420 606 743 231

 

Ing. Dominika Uhrová, Omnimedia

E-mail: d.uhrova@omnimedia.cz

Tel.: +420 774 530 255


Více o vínech na www.vinazmoravy.czwww.vinazcech.cz