BS daňový sklad pro výrobu šumivých vín

30. 11. 2020

BS daňový sklad pro výrobu šumivých vín

Společnost BS vinařské potřeby s.r.o. nově nabízí vinařům služby daňového skladu.

Daňový sklad slouží k uchování šumivých vín, jejichž výroba je častým předmětem kontrol ze strany Celního úřadu. Jako šumivá vína jsou označována vína plněná do lahví se hřibovitou zátkou nebo vína, která mají při teplotě 20 °C přetlak 3 bary a více. Z pohledu zákona o spotřebních daních je nutné šumivá vína vyrábět v daňovém skladu. Celní úřad přistupuje k vínům jako šumivým od okamžiku zahájení druhotného kvašení. Proces výroby šumivého vína tedy probíhá již od svého počátku až do ukončení kvašení, přičemž šumivé víno musí ležet minimálně 9 měsíců.

Více informací k BS daňovému skladu: https://www.vinarskepotreby.cz/danovy-sklad-pro-vyrobu-sumivych-vin/

Kontaktní osoba: Petr Holec, 702 089 532, holec@vinarskepotreby.cz