BIOPREPARÁTY, spol. s r. o.

BIOPREPARÁTY, spol. s r. o.

Jsme česká společnost založená v roce 1997, která vyrábí produkty na biologické bázi použitelné v ochraně rostlin v konvenčním, integrovaném i ekologickém zemědělství. Vyvážíme do zemí EU, do Číny, USA, Kostariky a Panamy. Máme již dlouholetou tradici na trhu s přípravky na ochranu rostlin, ve které chceme i nadále pokračovat a rozšiřovat svou klientelu díky novým registracím přípravků do širokého spektra polních i zahradních plodin.

 

Na Kázání ve vinici představí: 

Pythium oligandrum  mikroorganismus původně izolovaný z volné půdy. Hlavním mechanismem účinku proti houbovým chorobám je mykoparazitismus, při kterém Pythium oligandrum za pomoci hydrolytických enzymů rozkládá stélky fytopatogenů a takto získané živiny využívá pro vlastní výživu. Dalším způsobem účinku Pythium oligandrum je indukce rezistence vůči chorobám nadzemních částí v ošetřené rostlině a také její růstová stimulace. Těchto efektů je dosaženo produkcí sekundárních metabolitů Pythium oligandrumv kořenovém systému, ovlivňujících fyziologii rostliny. Obecně se dají mechanismy účinku shrnout do následujících tří bodů:

  • Mykoparazitismus houbových patogenů a oomycet; Pythium oligandrum přímo napadá patogenní mikroorganismus a enzymatizky ho rozkládá.
  • Indukovaná rezistence; Indukovaná rezistence k listovým a jiným chorobám rostlin (oligandrin; Pythium oligandrum inhibuje růst a vývoj patogenních mikroorganismů, protože stimuluje mechanismus tvorby morfologických a biochemických bariér v rostlinných pletivech.
  • Stimulace růstu (tryptamin); Pythium oligandrum indukuje v rostlině produkci růstově stimulujících látek a nepřímo tak zvyšuje příjem fosforu a mikroprvků rostlinou.

 

Kontaktní osoby:
Jan Strouhal – + 420 774 441 607, strouhal@biopreparaty.eu 

BIOPREPARÁTY, spol. s r. o.
Úherce 1, 440 01
www.biopreparaty.eu/cz