Agri-Precision

Agri-Precision

Společnost AGRI-PRECISION je specializovaným dodavatelem technologických řešení pro zemědělství. Naše produkty zahrnují monitorovací systémy, zemědělské navigace a automatické řízení zemědělských strojů, které poskytují vinařům a zemědělcům efektivní nástroje pro správu jejich zemědělské produkce. Mezi nejnovější přírůstky do sortimentu se řadí autonomní stroje pro samostatnou práci nejen ve vinici.

AGRI-PRECISION s.r.o.
Moravské Bránice 341, 664 64 Moravské Bránice
www.agri-precision.cz 

KONTAKTNÍ OSOBA: 
Ing. Michal Krutiš, jednatel firmy 
tel.: +420 724 815 009
e-mail: krutis@agri-precision.cz