12. mezinárodní workshop o chorobách kmínku révy vinné

28. 4. 2022

12. mezinárodní workshop o chorobách kmínku révy vinné

Vážení vinaři, máme to štěstí, že Mezinárodní rada o chorobách kmínku révy vinné se usnesla na možnosti pořádat konferenci v roce 2022 v Mikulově. Termín konání akce je 10. – 14. července 2022

Usilovně pracujeme na tom, abychom přivedli ty nejzkušenější výzkumníky z celého světa, stejně jako lídry v oboru, aby přednesli novinky v řešení problematiky chorob kmínků révy vinné způsobené patogenními houbami jako je ESCA, Eutypové odumírání, Botryosphaeriový úžeh a další. V rámci konference se odehrají 3 dny přednášek a posterových sekcí v hotelu Galant s participací špiček v oboru. Tato akce nabídne účastníkům přímý kontakt s návštěvníky, kteří jsou špičkovými vědci v oboru.

Konference bude obsahovat tyto sekce: 

  • charakterizace a identifikace patogenů,
  • epidemiologie,
  • interakce patogenů a rostlin,
  • mikrobiální ekologie 
  • ochrana vinohradů a školek.

Z praktického pohledu vinohradníci budou moci pochopit jaké houby způsobují konkrétní onemocnění a jak zamezit jejich šíření, což je předmětem výzkumu skupiny prezentujících špiček v oboru. Sekce epidemiologie poskytne informace o rozšíření jednotlivých druhů hub, v této sekci budou popsány také alternativní hostitelé a klimatické faktory, které napomáhají šíření patogenních hub. Sekce interakce patogen versus réva bude pojednávat o vzájemných vztazích obou organismů s akcentem na obranné mechanismy rostlin. Mikrobiální ekologie bude rozebírat interakce patogenů s jejich životním prostředím. V poslední sekci potom bude předmětem řešení ochrana révy vinné vůči těmto závažným patogenům.

Jazykem konference bude angličtina, v případě více než 20 účastníků z řad českých pěstitelů bude zajištěn překlad.

Zvýhodněné vložné pro posluchače z ČR je 3 500 Kč, je také možnost rezervace exkurze a gala večeře. Jedná se o neziskovou akci, budeme rádi za sponzoring.

Těšíme se na setkání s Vámi.

12th IWGTD Organizační výbor

Email pro registraci na konferenci:  12iwgtd@gmail.com

Kompletní informace k akci