12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

26. 4. 2021

12. kolo příjmu žádostí  z Programu rozvoje venkova 2014-2020

20. 4. 2021 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“), pro 12. kolo příjmu žádostí. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 12. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 15. 6. 2021 8:00 hodin do 13. 7. 2021 18:00 hodin.

Ve 12. kole se rozdělí celkem více než 5 mld. Kč, které budou směřovat zejména na podporu potravinové soběstačnosti u ovoce a zeleniny včetně brambor a u živočišné výroby. Zásadně 
bude podpořena nejen primární produkce, ale rovněž zpracovatelské kapacity. Nedílnou součástí 12. kola je podpora generační obměny v zemědělství a podpora rozšiřování znalostí.
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

  • 1.1.1 Vzdělávací akce 40 000 000
  • 1.2.1 Informační akce 15 000 000
  • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 3 750 000 000
  • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1 250 000 000
  • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 200 000 000

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena podle stavu plnění finančního plánu, aktuálního kurzového přepočtu, navýšena o případné nevyčerpané prostředky z předchozích kol 
příjmu žádostí. Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014-2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Přílohy: