Podpory pro vinohradníky - restrukturalizace a přeměna vinic

Euro.jpg Na webových stránkách SZIF je  vyvěšena příručka a formulář žádosti o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic (RPV). Vinohradníci tak mohou podávat do 2. května 2011 žádosti o podporu na RO Brno, RO Praha a RO Ústí nad Labem.  

 

Základní informace k podání žádosti jsou umístěny na webových stránkách SZIF (www.szif.cz):

Společná organizace trhu → Rostlinná výroba → Víno/vinice → Restrukturalizace vinic

https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/komodity/rv/08/06

V záložce „Ke stažení“ je umístěn Formulář žádosti a Příručka restrukturalizace a přeměna vinic.

 

Ing. Rostislav Gruna
referent pro zemědělství - vedoucí oddělení

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor trvalých kultur - Oddělení registru vinic
Znojmo - Oblekovice 16
671 81 Znojmo
Tel.:   515 304 111
Mobil: 737 267 036
Fax:   515 304 112
e-mail:
rostislav.gruna@ukzuz_cz">rostislav.gruna@ukzuz_cz
www.ukzuz.cz