Informace z jednání Rady VF ze dne 20.10.2009

VF.jpg   V úterý 20. října proběhlo letos již osmé zasedání Rady Fondu.  

 

Rada schválila Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem pro termín podávání žádostí 1.1.-15.2. 2010. Vinaři budou moci opět žádat o podporu účasti na výstavách Vinex, Vinařské Litoměřice a Víno&destiláty. Další tematické okruhy: podpora konání výstav a přehlídek vín, akcí vinařské turistiky, jako jsou např. otevřené sklepy či vinobraní, dále podpora konání seminářů, školení a konferencí s tematikou vinařství a podpora vydávání propagačních materiálů vinařských obcí či regionů. Podrobné znění jednotlivých tematických okruhů bude zveřejněno v listopadovém čísle Vinařského obzoru, úplné znění Podmínek najdete na www.vinarskyfond.cz v sekci Podpory.

Rada dále projednala tyto záležitosti:

- schválení pořadí určeného porotou výběrového řízení na komunikaci značky „Vína z Moravy, vína z Čech“ v letech 2010-12. Dle výroku poroty se na prvním místě umístila agentura Comtech, s.r.o. Porota vybírala z celkem pěti návrhů (celkem bylo podáno 8 návrhů; tři byly vyřazeny z důvodu nesplnění zadávacích podmínek). Výsledky výběrového řízení musí být ještě schváleny zadavatelem.

- schválení prezentace na veletrhu London International Wine Fair 2010 (vinaři budou osloveni s nabídkou účasti)

- schválení propagačních aktivit v rámci veletrhu Vinex (obdoba letošního ročníku)

- podpora záměru projektu Vinařství roku

Další plánované zasedání Rady Fondu se uskuteční 1. prosince – hlavním bodem programu bude projednání rozpočtu Fondu na rok 2010.

Důležité upozornění pro vinaře z Vinařského fondu

Od 1.11. 2009 je možno posílat výkazy o produkci ploše vinic také prostřednictvím datové schránky. Tímto způsobem je také možno podávat žádosti o podporu. Samozřejmě zůstávají v platnosti další formy podání, ať již poštou či osobně v kanceláři Fondu. Připravuje se i rozšíření portálu farmáře, předpokládáme, že již od nového roku budete moci podávat svá hlášení Vinařskému fondu tímto způsobem – o spuštění této služby Vás budeme informovat prostřednictvím webu a Vinařského obzoru.