Vinařství roku 2020 - slavnostní online vyhlášení vítězů

4. 2. 2021

do 5. 2. 2021 - slavnostní online přenost vyhlášení vítězů, stream TV na www.vinarstviroku.cz

Svaz vinařů uděluje titul „Vinařství roku“ vinařství, které svým podnikáním v oboru nadmíru pozitivně vybočuje z řady ostatních vinařství v České republice. Titul se uděluje za stálou vynikající kvalitu vín daného vinařství, za jeho tuzemské nebo zahraniční úspěchy, za významný počin ve prospěch oboru, za inovativní technologické řešení apod. Titul je uznáním několikaletého vynikajícího odborného výkonu a vztahuje se k roku udělení na základě zhodnocení rozmanité činnosti vinařství v roce 2020.