Zvyšování cukernatosti ze sklizně 2014

paragraf.jpg Svaz vinařů České republiky zaslal na MZe žádost o udělení výjimky ve věci zvyšování cukernatosti ročníku 2014. MZe tuto žádost posdtoupilo Evropské komisi ke schválení. Evropská komise vydala dne 28.11.2014 prováděcí nařízení Komise podle kterého jsou možné mezní vyšší hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2014.

Stávající pravidlo (status quo):

Vinařská zóna A - 3,0 obj. % (5,0°NM)

Vinařská zóna B - 2,0 obj. % (3,4°NM)

Přičemž platí dosavadní maximální množství alkoholu u vín, kde byla zvyšována cukernatost.

 • víno (bývalé stolní), u něhož byla zvyšována cukernatost - zóna A max. 11,5 obj. % bílé a 12,0 obj % červené.
 • víno (bývalé stolní), u něhož byla zvyšována cukernatost - zóna B max. 12,0 obj. % bílé a 12,5 obj. % červené.
 • víno CHZO (zemské) u něhož byla zvyšována cukernatost – zóna A max. 11,5 obj. % bílé a 12,0 obj % červené.
 • víno CHZO (zemské) u něhož byla zvyšována cukernatost – zóna B max. 12,0 obj. % bílé a 12,5 obj. % červené.
 • víno CHOP (jakostní) u něhož byla zvyšována cukernatost – zóna A max. 15 % obj. % bílé a 15 obj. % červené.
 • víno CHOP (jakostní) u něhož byla zvyšována cukernatost – zóna B max. 15 % obj. % bílé a 15 obj. % červené.

Možnost zvyšování cukernatosti v roce 2014 (v připadě schválení žádosti EK)

Vinařská zóna A - 3,5 obj. % (5,9°NM)
Vinařská zóna B - 2,5 obj. % (4,3°NM)
Přičemž platí dosavadní maximální množství alkoholu u vín, kde byla zvyšována cukernatost:
 • víno (bývalé stolní), u něhož byla zvyšována cukernatost - zóna A max. 11,5 obj. % bílé a 12,0 obj % červené.
 • víno (bývalé stolní), u něhož byla zvyšována cukernatost - zóna B max. 12,0 obj. % bílé a 12,5 obj. % červené.
 • víno CHZO (zemské) u něhož byla zvyšována cukernatost – zóna A max. 11,5 obj. % bílé a 12,0 obj % červené.
 • víno CHZO (zemské) u něhož byla zvyšována cukernatost – zóna B max. 12,0 obj. % bílé a 12,5 obj. % červené.
 • víno CHOP (jakostní) u něhož byla zvyšována cukernatost – zóna A max. 15 % obj. % bílé a 15 obj. % červené.
 • víno CHOP (jakostní) u něhož byla zvyšována cukernatost – zóna B max. 15 % obj. % bílé a 15 obj. % červené.