Zpřesnění výkladu k hlášení o nákupu

panacek4.jpg Vážení vinaři, protože se na webu vinarske asociace, ale i u nás v mailu objevily pochybnosti k výkladu nově navrženého textu, jako pozměňovacího návrhu Senátu PČR k novele zákona o vinohradnictví a vinařství, prezentujeme zde výklad pro všechny, kteří nemají zcela nastudovánu vinařskou legislativu. Tento výklad je konzultován se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Navržený text ze Senátu říká, že:

"Každý, kdo v kalendářním roce nakoupil a poprvé uvedl do oběhu na území České republiky rmut, mošt nebo víno s původem mimo území České republiky v celkovém množství větším než 50 hektolitrů v nádobách o obsahu nad 15 litrů, je povinen odevzdat do 15. ledna následujícího roku prohlášení o nákupu ke dni 31. prosince za celý předcházející kalendářní rok.“

Nejde tedy o text, který by nepostihoval ty dovozce, kteří dovážené víno plní do lahví a pak uvádějí na trh. Není pravdou, že návrh opět chrání velké producenty vín, kteří dovozem vykrývají nedostatek produkce vlastních hroznů. Návrh se vztahuje na všechny, kteří dovezou víno do ČR, je jej více jak 50 hl/rok a vlastní dovoz proběhl v nádobách větších než 15 litrů.

Text totiž obsahuje "nakoupil a poprvé uvedl do oběhu" a ono poprvé uvedení do oběhu v tomto případě znamená již vlastní dovoz vína přes naše hranice. K tomu je text doplněn omezením nádob od 15 litrů tak, aby se povinnsot netýkala těch, co dovezou láhve vína (do 15 litrů) a z povinnosti byl vyloučen další článek obchodu (markety, vinotéky, a další.).

Svaz vinařů ČR tímto nechápe aktivitu členů VA, neboť toto ustanovení neohrožuje domácí producenty moravských a českých vín, kterým tímto nehrozí další administrativní povinnost a má za cíl pouze netarifním opatřením podchytit aktivitu dovozu vína do ČR.